Kodeks Etyczny Grupy Schwarz dla partnerów biznesowych

22.12.2020 12:00:00 | Warszawa

Kodeks Etyczny Grupy Schwarz dla partnerów biznesowych

Grupa Schwarz przykłada ogromną wagę do zrównoważonego rozwoju pod kątem społecznym i ekologicznym w zakresie współpracy z partnerami biznesowymi (kontrahentami), jak również w całym łańcuchu dostaw. Kodeks Etyczny dla partnerów biznesowych opisuje związane z tym podstawowe zasady współpracy. Określają one minimalne standardy wymagane przez nas w relacjach biznesowych i opierają się na niżej wymienionych międzynarodowych wytycznych i zasadach:
- Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
- United Nations Global Compact (UNGC),
- Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka,
- Konwencji ONZ o prawach dziecka,
- Konwencji ONZ o likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,
- Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych,
- Standardach pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP),
- Paryskiemu porozumieniu klimatycznemu.

Aby zapoznać się z pełną treścią Kodeksu Etycznego kliknij [tutaj].

kontakt prasowy


udostępnij

dowiedz się więcej