Procacao – projekt Lidla na rzecz zrównoważonej uprawy kakao

04.12.2019 12:00:00 | Warszawa
PROCACAO – PROJEKT LIDLA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ UPRAWY KAKAO

Firma Lidl utworzyła ośrodek szkoleniowy PROCACAO dla rolników posiadających małe gospodarstwa na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Plantatorzy poznają tam przyjazne środowisku i nowoczesne techniki uprawy kakao, które pomogą w zwiększeniu zbiorów. Dzięki temu rolnicy będą mogli rozwijać swoje gospodarstwa przy jednoczesnym zachowaniu bioróżnorodności środowiska.

Dotychczas w ośrodku szkoleniowym Lidl PROCACAO zostało przeszkolonych 18 000 plantatorów kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej. Dzięki temu dowiedzieli się, w jaki sposób mogą trwale pokryć zapotrzebowanie na kakao i przyczynić się do ochrony ważnego ekosystemu, jakim są lasy deszczowe.

Realizując projekt PROCACAO, Lidl potwierdza, że rolnictwo i ochrona środowiska mogą iść ze sobą w parze. Podstawą długoterminowej uprawy i zbioru surowców do produkcji żywności jest funkcjonujący ekosystem, który należy chronić. Dlatego Lidl już w 2012 roku opracował strategię zrównoważonego rozwoju, w ramach której koncentruje się na łańcuchu wartości i jego poszczególnych elementach. Ośrodek szkoleniowy PROCACAO powstał we współpracy z GIZ (Niemieckie Towarzystwo na Rzecz Współpracy Międzynarodowej) i ANADER (Krajowa Agencja do Spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich). Ośrodek ten jest niezależny finansowo, a uczestnicy kursu mogą dzielić się zdobytą wiedzą z pracownikami na własnych plantacjach kakao.

 

Wybrzeże Kości Słoniowej jest największym producentem kakao na świecie

Wybrzeże Kości Słoniowej pokrywa około 40% światowego zapotrzebowania na kakao. Łącznie sześć milionów ludzi w kraju zdanych jest na uprawę ziaren kakaowca. Po latach uprawy kakao przy użyciu przestarzałych metod rolniczych, istniejące plantacje rodzinne nie były już w stanie zapewnić plonów niezbędnych do uzyskania środków do życia. Z tego powodu w przeszłości doszło do nielegalnego wykarczowania obszarów lasów deszczowych pod nowe plantacje, a także do zniszczenia siedlisk wielu gatunków.

 

PROCACAO uczy nowoczesnych i zrównoważonych technik uprawy

Dzięki PROCACAO przeszkolono już 18 000 rolników posiadających małe gospodarstwa. Rolnicy nieodpłatnie uczą się nowoczesnych technik uprawy, w których – w miarę możliwości – nie stosuje się pestycydów. Celem jest stworzenie rolnictwa przyjaznego środowisku, które chroni własne gleby i las deszczowy. W przyszłości na plantacjach będą uprawiane również inne surowce, aby odciążyć gleby.

 „Dzięki PROCACAO nasi rolnicy nauczyli się, że ich plantacje to przedsiębiorstwa, dzięki czemu zaczęli też uprawiać inne surowce. Ten projekt zmienił postrzeganie przez nich rolnictwa i dziś jesteśmy dumni, widząc efekty naszego projektu: świetne zbiory wysokiej jakości kakao” – René Yao-Kouamé, trener w ramach projektu PROCACAO, komentuje pierwsze efekty szkoleń.

W ramach projektu PROCACAO Lidl realizuje swoją politykę odpowiedzialności ekonomicznej, społecznej i ekologicznej w kontekście uprawy surowców. Dzięki szkoleniom, rolnicy będą mogli w przyszłości lepiej gospodarować i przyczynić się w sposób zrównoważony do zaspokojenia globalnego popytu na kakao.

dowiedz się więcej