Kultura organizacyjna

Kultura firmy

Kultura organizacyjna i zasady korporacyjne

Lidl jako firma międzynarodowa jest świadomy swojej wielkości i obecności w życiu publicznym. Respektuje różnorodność kultur oraz akceptuje odmienność ich wartości i tradycji, a w codziennej pracy organizacja postępuje w oparciu o zasady:

•Celem naszej pracy jest zadowolenie klienta.

•Wydajność pracy i ceny sprzedaży wyznaczają naszą pozycję na rynku.

•Intensywny rozwój zawdzięczamy ciągłej ekspansji oraz podnoszeniu standardów już istniejących sklepów.

•Jesteśmy firmą składającą się z wielu marketów działających jako filie i wszyscy pracujemy w określonym, jednolitym systemie.

•Szybkie podejmowanie decyzji oraz proste procesy działania zapewniają nam sukces.

•Postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem i wewnętrznymi wytycznymi.

•Zawsze działamy odpowiedzialnie w zakresie ekonomii, spraw socjalnych i ekologii.

•Sprawiedliwe podejście do innych jest zasadą każdego pracownika firmy.

•Szanujemy i wspieramy się wzajemnie.

•Dotrzymujemy zobowiązań i umów w atmosferze wzajemnego zaufania.

•Pochwały, uznania, a także otwartość na krytykę mają tworzyć atmosferę pracy w firmie.

•Jesteśmy zespołem „silnych“ pracowników i w ten sposób zapewniamy sobie możliwość wzajemnego zastępstwa w każdej dziedzinie.

 

Kultura zarządzania:

•Tworzymy atmosferę pracy, która umożliwia podejmowanie własnych inicjatyw, pozwala osiągnąć wyniki oraz daje zadowolenie z pracy.

•Przygotowujemy pracowników do odpowiedzialnej pracy i osiągnięcia sukcesu w naszej firmie, wspierając także ich rozwój.

•Jesteśmy świadomi, że każdy z nas wypełniając funkcję wzoru do naśladowania przyczynia się do wdrożenia w życie zasad zarządzania obowiązujących w naszej firmie.

 

Zasady zarządzania:

•Wspólnie z naszymi pracownikami omawiamy cele, określamy zadania i stwarzamy zakresy odpowiedzialności, pozostawiając jednocześnie swobodę działania.

•Ufamy, iż powierzone naszym pracownikom zadania wykonują oni najlepiej jak potrafią, a ich propozycje i pomysły przyczynią się do dalszego rozwoju firmy.

•Rozmawiając ze sobą stawiamy na bezpośrednią i szczerą komunikację. Nie odkładamy rozmów i problemów w czasie.

•Zachowujemy się w stosunku do siebie fair i odnosimy się do siebie z szacunkiem.

•Dotrzymujemy obietnic i ustaleń oraz jesteśmy wiarygodnymi partnerami dla naszych pracowników.

•Każdy pracownik otrzymuje regularnie informacje o wynikach pracy i ocenie zachowania. W tym zakresie wspieramy i motywujemy pracowników poprzez konstruktywną krytykę i pochwałę dobrych wyników pracy.

•Kontrole przeprowadzamy rzeczowo i w odpowiedni sposób.

•Jesteśmy – zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych – godni zaufania, szczerzy, wiarygodni i lojalni.

•Jesteśmy otwarci na zmieniające się wymagania oraz otoczenie w celu dalszego rozwoju oraz dokonywania korzystnych zmian w naszej firmie. 

 

Zasady postępowania wobec klienta:

•Nasz klient to najważniejsza osoba w naszej firmie. Znajduje się w centrum naszego działania i jego życzeniom podporządkowane są procesy firmy.

•W każdej chwili oferujemy naszym klientom pełną dostępność wszystkich produktów z naszego asortymentu.

•Traktujemy naszego klienta miło, z szacunkiem i uczciwie.

•W przypadku zapytań, życzeń, problemów i reklamacji służymy klientom szybką pomocą.

•W każdym momencie oferujemy naszym klientom jakość i świeżość produktów w najlepszej cenie.

•Naszym klientom oferujemy czysty i uporządkowany sklep.

•Naszym klientom umożliwiamy szybkie i wygodne zakupy. 

 

Zasady zachowania w postępowaniu z pracownikami:

•Nasze postępowanie sprawia, że jesteśmy znani i szanowani jako atrakcyjny pracodawca.

•W pierwszej kolejności obsadzamy wolne stanowiska pracownikami z własnych szeregów. Wspieramy przy tym również przeniesienia pracowników pomiędzy działami i poszczególnymi spółkami.

•O obsadzie stanowisk decydujemy poprzez przeprowadzanie profesjonalnego procesu rekrutacji pracownika.

•Decyzje o zatrudnieniu podejmujemy zawsze zgodnie z regułą „2 osób”, przy współudziale bezpośrednich przełożonych.

•Nowych pracowników witamy pierwszego dnia pracy dobrze przygotowani i poświęcamy im dużo uwagi.

•Każdego pracownika profesjonalnie przygotowujemy do wypełniania powierzonych mu funkcji i zadań.

•Poprzez regularne rozmowy (Feedback) zapewniamy, że pracownik jest właściwie przeszkolony do wykonywania pracy na swoim stanowisku.

•Czas oraz warunki pracy organizujemy tak, aby umożliwić naszym pracownikom w jak największym stopniu połączenie życia zawodowego, rodzinnego i czasu wolnego.

•Osiągnięcia i zaangażowanie naszych pracowników odpowiednio wynagradzamy, przy uwzględnieniu zajmowanej przez nich pozycji oraz sytuacji na rynku pracy.

•W regularnych odstępach czasu prowadzimy z każdym pracownikiem rozmowy oceniające dotyczące jego dokonań, zachowania i rozwoju w firmie.

•Wspieramy naszych pracowników i pomagamy im w ich zawodowym i osobistym rozwoju.

•Z naszymi pracownikami rozstajemy się w zgodzie, fair i z szacunkiem. 

 

Zasady postępowania wobec partnerów handlowych i biznesowych:

•Jesteśmy konkurencyjni i fair w stosunku do partnerów handlowych i biznesowych.

•Ustalamy z naszymi partnerami handlowymi dokładny zakres usług, przez co unikamy nieporozumień i niejasności.

•Dotrzymujemy obietnic i ustaleń oraz jesteśmy wiarygodnym partnerem. Jednocześnie oczekujemy dotrzymywania obietnic i ustaleń ze strony partnerów handlowych i biznesowych. Respektujemy zobowiązania ustne.

•Kontrolujemy dotrzymywanie uzgodnionego zakresu usług.

•Negocjujemy biorąc pod uwagę cenę, jakość i konkurencyjność oraz jesteśmy otwarci na nowych partnerów handlowych i biznesowych.

•Naszych partnerów handlowych i biznesowych traktujemy poważnie i po partnersku.

•Komunikacja jest konstruktywna, rzeczowa i odbywa się w stosownej konwencji.

•Oczekujemy kreatywności od naszych partnerów handlowych i biznesowych i udzielamy im w tym zakresie niezbędnego wsparcia, celem optymalizacji zakupionych towarów i usług.

•Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i sprawdzamy możliwości ich wykorzystania w celu dalszego rozwoju naszej firmy.

•Od naszych partnerów handlowych nie przyjmujemy z zasady żadnych prezentów i upominków.