„Z Lidlem współpracujemy już od wielu lat. Jest ważnym partnerem realizowanych przez nas projektów, zarówno tych bardzo namacalnych, mających na celu pomoc doraźną osobom najbardziej potrzebującym, jak też tych misyjno-edukacyjnych, mających nas nauczyć szacunku do pożywienia, jak też uwrażliwić na problemy ekologiczne”.

Ks. Marcin Iżycki

Dyrektor Caritas Polska

 

Nasza współpraca z Caritas Polska obejmuje nie tylko zbiórki żywności, ale także wiele innych, ważnych społecznie akcji:

 

Tornister pełen uśmiechów

Byliśmy partnerem strategicznym akcji „Tornister pełen uśmiechów” – akcja ta stawiała sobie za cel wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. W jej ramach zebrano fundusze na zakup i wyposażenie kilkudziesięciu tysięcy wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci i młodzieży w Polsce oraz zakup i przekazanie gotowych wyprawek szkolnych.

Wakacyjna Akcja Caritas

Aktywnie wspieraliśmy „Wakacyjną Akcję Caritas” – zaangażowaliśmy się w tę inicjatywę, ponieważ dała ona możliwość wakacyjnego wypoczynku blisko 30 000 dzieci w ciągu roku. W ramach tej akcji udane wakacje miały dzieci z Polski oraz przyjeżdżające do naszego kraju dzieci polonijne, m.in. z Białorusi, Ukrainy oraz Litwy.

Modernizacja jadłodajni Caritas

Modernizacja jadłodajni Caritas – od 2018 roku wspieramy renowację i wyposażenie jadłodajni prowadzonych przez Caritas Polska z myślą o osobach bezdomnych i będących w trudnej sytuacji życiowej.

Ekologiczne przebudzenie

„Ekologiczne przebudzenie” ‑ pomogliśmy w organizacji i przygotowaniu pod względem merytorycznym międzynarodowej konferencji „Ekologiczne przebudzenie”, którą Caritas Polska zorganizowała w czterech miastach Polski w październiku 2018 r. Wydarzenie to nawiązywało do encykliki „Laudato si’”, którą papież Franciszek poświęcił tematyce zmian klimatycznych oraz wyzwaniom zrównoważonego rozwoju. W konferencji wzięły udział setki młodych ludzi z wielu krajów –wolontariuszy, aktywistów i pasjonatów tematyki ochrony środowiska.

Zbiórki żywności

Zbiórki żywności odbywają się dwa razy w roku – przed Wielkanocą oraz Bożym Narodzeniem. W każdym sklepie objętym zbiórką znajduje się oznakowany kosz na żywność, ustawiony za linią kas, a komunikaty w systemie nagłośnienia przypominają o możliwości wsparcia osób potrzebujących. Wierzymy, że dzięki przekazanym produktom obdarowani będą mieli spokojne i radosne święta.

Świece Caritas

W szczególnym czasie świąt Bożego Narodzenia wspieramy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W wybranych sklepach przy kasach oferujemy świece Caritas, a zysk ze sprzedaży zostanie przekazany na realizację projektów dla dzieci znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to nadzieja na lepszy los dla tysięcy dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Akcja została zapoczątkowana przez Caritas Polska w 1994 r. Co roku, podczas adwentu, świece są rozprowadzane w parafiach w całym kraju. Idea nawiązuje do pustego miejsca przy stole wigilijnym. Światło świecy ma przypominać nam o tych, którzy nas potrzebują.