Lidl Fair Pay

Lidl Fair Pay

Równość płacowa

Różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn są w dalszym ciągu zauważalne na większości stanowisk. Kobiety na polskim rynku są wynagradzane średnio o 7% mniej niż mężczyźni, chociaż piastują porównywalne stanowiska – wynika z badania firmy doradczej Korn Ferry w ramach 3 edycji „Lidl Fair Pay”, które objęło ponad 16 000 pracowników przedsiębiorstw działających na polskim rynku (wrzesień 2021).

 

Podejście sieci Lidl Polska

Zespół Lidl Polska liczy obecnie ponad 25 000 pracowników. Natomiast 70% kierowników średniego szczebla oraz m.in. menedżerów sklepów stanowią kobiety, dlatego idea fair pay jest Lidlowi szczególnie bliska. W Lidl Polska wszyscy pracownicy na tych samych stanowiskach otrzymują jednakowe wynagrodzenia, niezależnie od płci, wieku i innych subiektywnych przesłanek. Decydują wyłącznie kompetencje. Jedną z zalet pracy w Lidl Polska jest również szansa na rozwój zawodowy – firma promuje awanse wewnętrzne oraz równość płacową. Budowanie kompetentnego i zróżnicowanego zespołu w oparciu o obiektywne kryteria to istotny element strategii CSR Lidl Polska na lata 2020-2025 oraz długofalowej polityki personalnej.

 

United Nations Global Compact Network Poland

Wspieranie równości płci stanowi nieodłączną część kultury organizacyjnej Lidl Polska. W 2020 r. firma podpisała UN Women’s Empowerment Principles (WEPs). WEPs to wspólna inicjatywa UN Women i UN Global Compact, która koncentruje się w szczególności na wspieraniu i wzmacnianiu pozycji kobiet. W ten sposób firma postawiła kolejny symboliczny krok ku wzmacnianiu zasad równości płci. Zgodnie z przyjętą polityką personalną sieć podkreśla bowiem, że wysokość płac nie powinna zależeć od płci czy wieku pracownika, lecz od czynników merytorycznych, takich jak wykształcenie, doświadczenie oraz umiejętności. Chcąc zwrócić uwagę na te niezwykle istotne kwestie, Lidl Polska nie tylko wdraża je w organizacji, ale także promuje je poza swoimi strukturami.

Od tego roku sieć Lidl Polska rozszerzyła współpracę z UN GCNP, przystępując do Programu „Standard Etyki w Polsce”. Współpraca polega m.in. na działaniach edukacyjnych i cyklu spotkań oraz konferencji. Pierwsze z nich - konferencja Ring the bell for gender equality - miała miejsce 8 marca.

 

III EDYCJA LIDL FAIR PAY

LIDL FAIR PAY

Od 2019 roku Lidl przyznaje wyjątkową nagrodę – Lidl Fair Pay – firmie, której polityka wynagrodzeniowa między kobietami a mężczyznami jest najbardziej wyrównana. Patronem inicjatywy jest United Nations Global Compact Network Poland, zaś partnerami Korn Ferry i European Conferences United.

Celem tej wyjątkowej nagrody jest wyróżnienie, zachęcanie i motywowanie firm do stosowania jednakowej polityki płacowej oraz dzielenia się swoimi inicjatywami, a także wspieranie rozwoju rynku.

Czy misją Twojej firmy jest stworzenie miejsca pracy sprzyjającego równości płci? Czy promowanie równości wynagrodzeń ma zasadnicze znaczenie w Twojej firmie? Zgłoś się do konkursu! Zwycięzca edycji 2023 zostanie ogłoszony podczas ceremonii wręczenia nagród 3 października 2023 r. Laureat otrzyma specjalny status i prawo do posługiwania się tytułem Lidl Fair Pay.