Strategia CSR 2020-2025

Strategia CSR 2020-2025

Strategia CSR Lidl Polska na lata 2020 - 2025

Powstała w oparciu o wyniki analizy istotności tematów dla Lidl Polska przeprowadzonej w ramach Raportu zrównoważonego rozwoju Lidl Polska w standardzie GRI za lata obrotowe 03.2017-02.2019. W analizie uwzględniono decyzje Zarządu Lidl Polska, wnioski ponad 8000 klientów i pracowników Lidla, wnioski kluczowych interesariuszy z panelu przeprowadzonego zgodnie ze standardem AA1000SES [Źródło strony 30-31 raportu – Matryca istotności zagadnień]