zrównoważony rozwój w Lidlu

CZYM JEST DLA NAS ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?

tbd

W Lidl Polska wierzymy, że odpowiedzialna firma może więcej. Może pomagać oraz ma realny wpływ na to, co dzieje się w jej otoczeniu. Dlatego zrównoważony rozwój stanowi integralną część strategii firmy. To nasz sposób na spełnianie obietnicy jakości, a przez to zabezpieczenie przyszłości dla kolejnych pokoleń. Stale dążymy do udoskonaleń w całym naszym łańcuchu wartości.

Jesteśmy przy tym zwolennikami stosowania prostych rozwiązań. Od wielu lat podejmujemy działania, które wspierają realizację powyższej deklaracji. Wdrażamy je niezmiennie pod hasłem "W trosce o lepsze jutro" w ramach sześciu filarów naszej strategii CSR: ochrona klimatu, poszanowanie bioróżnorodności, ochrona zasobów, uczciwe działanie, promocja zdrowia oraz angażowanie w dialog o zrównoważonym rozwoju.

raport społecznej odpowiedzialności biznesu Lidl

W Lidl Polska cele zrównoważonego rozwoju realizowane są w ramach sześciu filarów strategii CSR. Są to: ochrona klimatu, poszanowanie bioróżnorodności, ochrona zasobów naturalnych, uczciwe działanie, promowanie zdrowia oraz angażowanie interesariuszy w dialog o zrównoważonym rozwoju. Koncentrujemy się przede wszystkim na oferowaniu zrównoważonych produktów, dbaniu o ich jakość i wpływ na zdrowie, zapobieganiu marnowaniu żywności, przeciwdziałaniu zmianom klimatu, ograniczaniu ilości plastikowych odpadów, a także zapewnieniu dobrych i bezpiecznych warunków pracy oraz wspieraniu organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności.

Lidl Key Visual