Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Czym jest dla nas zrównoważony rozwój?

W Lidlu wierzymy, że odpowiedzialna firma może więcej. Może pomagać oraz ma realny wpływ na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Dlatego zrównoważony rozwój stanowi integralną część strategii firmy. To nasz sposób na spełnianie obietnicy jakości, a przez to zabezpieczenie przyszłości dla kolejnych pokoleń. Dążymy do stałej poprawy w całym naszym łańcuchu wartości. Jesteśmy przy tym zwolennikami stosowania prostych rozwiązań. 

Od wielu lat podejmujemy działania, które są poparciem dla powyższej deklaracji. Realizujemy je niezmiennie pod hasłem "W trosce o lepsze jutro" w ramach pięciu filarów, które tworzą następujące obszary: asortyment, dostawcy, pracownicy, środowisko, społeczeństwo.

Obszary naszych działań

Codziennie podejmujemy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach pięciu obszarów: asortymentu, dostawców, pracowników, środowiska oraz społeczeństwa, w skali regionalnej oraz globalnej.

Jako firma otwarcie zobowiązujemy się do podejmowania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności, prowadzenia uczciwego handlu oraz wprowadzania do asortymentu zrównoważonych produktów. Podejmujemy także szereg aktywności w obszarach naszych działań zgodnie z najlepszą, posiadaną wiedzą.

Partnerzy i projekty

Zobowiązanie w zakresie redukcji zużycia plastiku

picture

W Lidlu wiemy, że każda plastikowa torba, butelka czy słomka ma znaczenie – bo na całym świecie są ich miliardy. Dlatego ograniczamy ilość plastiku w opakowaniach naszych produktów.

Tylko w samym 2019 roku obniżymy zużycie plastiku o ponad 800 ton (zredukowana waga plastiku prognozowana na rok 2019 na podstawie danych odsprzedażowych z okresu styczeń – grudzień 2018).

Myślimy odpowiedzialnie i długoterminowo – zrobiliśmy pierwszy krok, a jeszcze więcej przed nami. Stawiając sobie kolejne konkretne cele w trosce o ekologię i przyszłość naszej planety.

WIĘCEJ INFORMACJI

Jak należy postępować z elektroodpadami?

picture

W trosce o środowisko naturalne Lidl Polska wspólnie z Electro System oraz Remondis podpowiadają jak należy postępować z elektroodpadami. Klienci, którzy chcą rozstać się ze starymi, nieużywanymi sprzętami elektrycznymi i elektronicznymi mają 4 możliwości postępowania:

-zlecenie odbioru elektroodpadów specjalistycznej firmie,

-oddanie starego sprzętu przy zakupie nowego (np. „toster za toster" lub "tego samego rodzaju") w sklepie lub w miejscu dostawy,

-oddanie elektroodpadów w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),

-przekazanie elektroodpadów do utylizacji w serwisie (jeżeli jego naprawa nie jest możliwa lub zbyt kosztowna).

Zachęcamy do obejrzenia materiału edukacyjnego na ten temat.

picture

Publikacje

W Lidlu wierzymy w odpowiedzialną i przejrzystą komunikację, zarówno w punktach sprzedaży, jak i prowadząc dialog z interesariuszami. Istnieje wiele publikacji w tym obszarze, które pozwolą Ci dowiedzieć się więcej na temat naszego zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju.

Polityki zakupowe

Przedstawiamy przegląd naszych zobowiązań w zakresie zrównoważonego stosowania określonych surowców, w tym m.in. strategię połowu ryb i skorupiaków oraz deklarację dotyczącą wycofania jaj z chowu klatkowego.