Ochrona zasobów

W trosce o lepsze jutro – dla uważnego korzystania z zasobów

Rosnąca populacja na świecie zużywa ograniczone zasoby naturalne, dlatego tak ważne jest odpowiedzialne podejście do wykorzystania surowców. Kluczowe wyzwanie dla rolnictwa stanowi wyżywienie rosnącej liczby ludności przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu działań na środowisko i zachowaniu zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń.

W Lidl Polska zobowiązujemy się do ochrony i odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów w całym naszym łańcuchu wartości.

Dobrze wiedzieć

Rosnąca populacja świata stwarza poważne wyzwania w zakresie wykorzystania ograniczonych zasobów. Dlatego promujemy odpowiedzialne metody uprawy, zbioru i przetwarzania oraz rozumiemy związek między plonami rolniczymi a ochroną gleby, wody, flory i fauny.

Wszystkie nasze zobowiązania CSR w jednym miejscu

Key Visual_CSR