Hero_Ochrona Klimatu

W trosce o lepsze jutro – dla ochrony klimatu

Wzrost średniej temperatury i związane z nim ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze, powodzie i huragany, stanowią obecnie zagrożenie dla wszystkich ludzi na świecie. Konsekwencje spowodowanego działalnością człowieka ocieplenia klimatu będą odczuwać również kolejne pokolenia. Unia Europejska, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, planuje ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do zera w 2050 r. Lidl Polska wspiera ten cel poprzez redukcję swoich emisji operacyjnych, w transporcie, łańcuchu dostaw, logistyce oraz przy budowie i modernizacji budynków.

- Obniżamy zużycie energii w sklepach, centrach dystrybucyjnych i centrali.

- Stosujemy efektywne energetycznie urządzenia chłodnicze i oświetlenie oraz odnawialne źródła energii.

- Optymalizujemy trasy dostaw. Mierząc nasze zużycie energii i wielkość emisji gazów cieplarnianych, możemy zarządzać wpływem na kwestie dotyczące zmiany klimatu.

W sierpniu 2020 r. grupa Schwarz w imieniu wszystkich swoich spółek oficjalnie przystąpiła do inicjatywy Science Based Targets Initiative (SBTi). Po stworzeniu kompletnego bilansu węglowego i analizie śladu węglowego (CO2), grupa Schwarz wyznaczyła cele związane z ochroną klimatu, które zostały zatwierdzone i oficjalnie opublikowane przez organizację SBTi.

Zaangażowanie Lidl Polska jest również wspierane przez oparte na naukowych podstawach cele klimatyczne, które są zgodne z metodologią inicjatywy Science Based Target Initiative. Ponadto wymagamy od naszych dostawców spełniania ambitnych celów w zakresie ochrony klimatu, jak również wspieramy naszych partnerów biznesowych w tego typu działaniach.

Dobrze wiedzieć

Rolnictwo – a zatem także produkcja żywności – jest odpowiedzialne każdego roku za około jedną czwartą światowej emisji gazów cieplarnianych.

.

Wszystkie nasze zobowiązania CSR w jednym miejscu

Key Visual_CSR