Uczciwe działanie

W trosce o lepsze jutro – dla uczciwej i pełnej szacunku współpracy!

Uznanie, uczciwość i przestrzeganie praw człowieka oraz standardów dobrostanu zwierząt stanowią wskaźniki udanej współpracy. Dla nas uczciwość oznacza tworzenie lepszych warunków życia. Dlatego też dbamy o środowisko, które chroni prawa człowieka, promuje różnorodność i integrację, gwarantuje godziwe wynagrodzenie, umożliwia równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz wspiera bardziej humanitarną hodowlę zwierząt.

W firmie Lidl poprawiamy warunki życia i pracy osób, na które wpływa nasza działalność biznesowa, a także wspólnie pracujemy nad poprawą dobrostanu zwierząt.

Dobrze wiedzieć

Uczciwość jest dla nas centralnym elementem naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Czyniąc to, chcemy wnosić swój wkład w dobrostan ludzi, zwierząt i środowiska, a jednocześnie spełniać oczekiwania społeczeństwa i klientów wobec nas jako odpowiedzialnej firmy.

Co robimy w zakresie uczciwego działania

Wszystkie nasze zobowiązania CSR w jednym miejscu

KV CSR