dobre dla ludzi

W trosce o lepsze jutro – dla bardziej zrównoważonego i zdrowszego asortymentu

Od pracownika magazynu do rolnika, od zaopatrzeniowca do pracownika sklepu – Lidl Polska kształtuje codzienne życie wielu ludzi na całym świecie. To właśnie ich codzienne zaangażowanie zapewnia jakość, na której polegają nasi klienci podczas zakupów. Dlatego tym ważniejsze jest, aby we wszystkich obszarach naszej działalności dostrzegać i uwzględniać potrzeby ludzi.

Będąc pracodawcą, partnerem biznesowym i działaczem społecznym, spoczywa na nas szczególna odpowiedzialność.

Oznacza to, że zapewniamy naszym pracownikom atrakcyjne warunki pracy oraz równe szanse w rozwoju kariery. W naszym łańcuchu dostaw wymagamy przestrzegania praw człowieka i standardów pracy. Wspieramy również naszych pracowników i klientów w bardziej odpowiedzialnym i zrównoważonym działaniu.

Key Visual CSR