Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy. Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w 31 krajach funkcjonuje około 12 000 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 800.

Każdego dnia firma Lidl Polska dąży do tego, aby zapewniać klientom artykuły wysokiej jakości, w atrakcyjnych, niskich cenach, wyprodukowane w sposób zrównoważony. Postępujemy w myśl idei „Więcej na radość z życia”. Dążymy do tego aby nasi klienci dokonując zakupów w sklepach Lidl, dzięki oszczędności czasu i pieniędzy, mieli więcej aby cieszyć się życiem tak jak lubią.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Lidl Polska za lata 2021-2022

raport społecznej odpowiedzialności biznesu Lidl

W Lidl Polska cele zrównoważonego rozwoju realizowane są w ramach sześciu filarów strategii CSR. Są to: ochrona klimatu, poszanowanie bioróżnorodności, ochrona zasobów naturalnych, uczciwe działanie, promowanie zdrowia oraz angażowanie interesariuszy w dialog o zrównoważonym rozwoju. Koncentrujemy się przede wszystkim na oferowaniu zrównoważonych produktów, dbaniu o ich jakość i wpływ na zdrowie, zapobieganiu marnowaniu żywności, przeciwdziałaniu zmianom klimatu, ograniczaniu ilości plastikowych odpadów, a także zapewnieniu dobrych i bezpiecznych warunków pracy oraz wspieraniu organizacji działających na rzecz lokalnych społeczności.

#TEAMLIDL YOU - DZIAŁAJ Z NAMI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU!

Lidl You program

Lidl działa na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach sześciu filarów. Każdy z nich ma ściśle określone cele - podejmujemy działania na rzecz ochrony klimatu, poszanowania różnorodności biologicznej, ochrony zasobów, działamy uczciwie, promujemy zdrowie i angażujemy się w dialog o zrównoważonym rozwoju. 
Do osiągnięcia celów CSR potrzebujemy zwiększonego zaangażowania nas wszystkich. Dlatego uruchomiliśmy Inicjatywę zrównoważonego rozwoju #teamlidl YOU, której celem jest zaprezentowanie zaangażowania Lidla w zrównoważony rozwój oraz zainspirowanie innych do działania w tym obszarze. W ten sposób chcemy jeszcze mocniej zaakcentować wagę ekologii i kwestii społecznych w naszych codziennych działaniach.

Wchodzisz w to? – Na naszej drodze do lepszego jutra, liczy się każde Twoje działanie!
 

LIDL FAIR PAY

Lidl Fair Pay

Od 2019 roku Lidl Polska przyznaje wyjątkową nagrodę – Lidl Fair Pay – firmie, której polityka wynagrodzeniowa między kobietami a mężczyznami jest najbardziej wyrównana. Patronem inicjatywy jest United Nations Global Compact Network Poland, zaś partnerami Korn Ferry i European Conferences United.

Celem tej wyjątkowej nagrody jest wyróżnienie, zachęcanie i motywowanie firm do stosowania jednakowej polityki płacowej oraz dzielenia się swoimi inicjatywami, a także wspieranie rozwoju rynku.

Czy misją Twojej firmy jest stworzenie miejsca pracy sprzyjającego równości płci? Czy promowanie równości wynagrodzeń ma zasadnicze znaczenie w Twojej firmie? Zgłoś się do konkursu! Zwycięzca edycji 2023 zostanie ogłoszony podczas ceremonii wręczenia nagród 3 października 2023 r. Laureat otrzyma specjalny status i prawo do posługiwania się tytułem Lidl Fair Pay.

WSPÓŁPRACA Z WIELKĄ ORKIESTRĄ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

WOŚP

 

Od 15 lat Lidl Polska współpracuje z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, angażując się w coroczne zbiórki pieniężne na rzecz wsparcia leczenia pacjentów w potrzebie, głównie dzieci i osób starszych. Wspólnymi siłami wraz z pracownikami oraz klientami przez ten czas Lidl Polska przekazał Fundacji 44 miliony złotych!

WSPÓŁPRACA Z CARITAS POLSKA

Współpraca z Caritas Polska

 

Nasza wieloletnia współpraca z Caritas Polska obejmuje nie tylko zbiórki żywności, ale także wiele innych, ważnych społecznie akcji. Do najważniejszych wspólnych działań należą: „Tornister pełen uśmiechów”, „Wakacyjna Akcja Caritas”, modernizacja jadłodajni Caritas, „Ekologiczne przebudzenie” oraz „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.

WSPÓŁPRACA Z FEDERACJĄ POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

Lidl Banki Żywności

 

Od początku istnienia Lidl Polska, czyli od 2002 roku, współpracujemy z Federacją Polskich Banków Żywności. Od tego czasu wspólnie zrealizowaliśmy liczne projekty edukacyjne z zakresu niemarnowania żywności oraz przeprowadziliśmy w sklepach naszej sieci wiele zbiórek żywności, które zaowocowały przekazaniem ton artykułów spożywczych dla potrzebujących.

CO OZNACZA NUTRI SCORE?

Co oznacza Nutri Score?

CO OZNACZA NUTRI SCORE?

Nutri-Score jest uproszczonym systemem oznakowania dostarczający konsumentowi ogólnej oceny wartości żywieniowej produktu spożywczego. Jest to system dodatkowy i dobrowolny. Logo Nutri-Score umieszczane jest w przedniej części opakowania. Ma ono postać dobrze widocznej 5-stopniowej skali barw, od ciemnozielonego – A do ciemnopomarańczowego (lub czerwonego) – E.

Celem tego oznakowania jest ułatwienie klientom podjęcia świadomej decyzji zakupowej w oparciu o uproszczone informacje oraz obiektywnego porównania w ramach tej samej grupy produktów, co stanowi istotną wskazówkę przy zakupie żywności. Należy jednak pamiętać, że system ten nie uwzględnia indywidualnych potrzeb konsumentów.