Zaangażowanie w dialog

W trosce o lepsze jutro – wprowadzanie zmian wspólnymi siłami!

Od naszych dostawców i klientów po naszych pracowników: w branży handlu detalicznego współpracujemy z wieloma grupami interesariuszy. Wymiana doświadczeń z nimi jest dla nas ważną kwestią. Dzięki niej możemy przekazywać swoją wiedzę i uczyć się od siebie nawzajem. Tylko w taki sposób będziemy mogli razem sprostać przyszłym wyzwaniom i każdego dnia stawać się lepsi.

Dobrze wiedzieć

Naszym celem jest umożliwienie klientom podejmowanie świadomych decyzji zakupowych, a tym samym w dłuższej perspektywie promowanie bardziej zrównoważonej konsumpcji. Dlatego przekazujemy informacje o bardziej zrównoważonych alternatywach produktów w naszym asortymencie - w sklepach lub za pośrednictwem naszych gazetek, strony internetowej i mediów społecznościowych.

Nasze działania wspierające prowadzenie dialogu

Odpowiedzialne działanie zaczyna się od poczucia odpowiedzialności poszczególnych osób. Poprzez informowanie, uwrażliwianie i aktywne angażowanie zwiększamy świadomość naszych pracowników i klientów w zakresie istotnych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, wspierając ich w bardziej świadomym działaniu i robieniu zakupów.

Pracownicy

Pracownicy

Przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie pracownikom bezpiecznych perspektyw, a także aktywne wspieranie ich dalszego rozwoju i umożliwianie uczenia się przez całe życie. W ten sposób firmy wnoszą aktywny wkład w rozwój osobisty i zawodowy swoich pracowników. W Lidl Polska wierzymy w duży potencjał naszej kadry zarówno pracowników nowo zatrudnionych, jak i wieloletnich. Tworzymy środowisko w którym mogą się oni stale rozwijać i zachęcamy ich do wyrażania swoich potrzeb. Sieć wdrożyła w tym zakresie liczne programy, takie jak szkolenia wewnętrzne, działania informacyjne, wewnętrzne kanały komunikacji i stanowiska Osób Zaufania. Ponadto każdy pracownik Lidl Polska podlega regularnej, corocznej ocenie pracy i rozwoju kariery.

społeczności lokalne

Społeczności lokalne

Komunikujemy się z naszym otoczeniem, angażując lokalne społeczności w inicjatywy takie jak „Szkoły Pełne Talentów” czy „WARTA warta posprzątania”. W celu promowania wysokich standardów w zakresie równości płacowej kobiet i mężczyzn firma przyznaje nagrodę Lidl Fair Pay. Odpowiadając na potrzeby społeczności, prowadzimy działalność charytatywną, opisaną w rozdziale „Odpowiedzialność obywatelska” naszego raportu CSR oraz edukacyjną poprzez programy takie jak „Eko Misja”, „Dieta przyjazna planecie”, „Ekoeksperymentarium.pl”, „Zwolnieni z Teorii” czy stoiska edukacyjne towarzyszące lokalnym wydarzeniom.

 

klienci

Klienci

Wychodzimy również naprzeciw potrzebom naszych klientów, wśród których znajdują się osoby neuroróżnorodne i z niepełnosprawnościami. Zorganizowaliśmy szkolenia dla pracowników sklepów ze standardów obsługi osób niewidomych i niedowidzących. Prowadzimy również akcję „Ciche godziny”, która jest skierowana do klientów ze spektrum autyzmu. Polega ona na ograniczeniu (w wybranych godzinach) bodźców dźwiękowych i świetlnych w naszych sklepach.

Wszystkie nasze zobowiązania CSR w jednym miejscu

KV CSR