bioróżnorodność

W trosce o lepsze jutro – dla przyrody w niezmienionej formie!

Bogactwo gatunkowe, czyli bioróżnorodność stanowi podstawę funkcjonowania i stabilności ekosystemów, a także sprawia, że są one bardziej odporne na zmiany zewnętrzne, jak na przykład zmianę klimatu. Różnorodność biologiczna umożliwia również zróżnicowanie asortymentu produktów. Jeśli jest ona zagrożona, wpływa to także na dostępność i jakość naszych towarów. Jednym z głównych czynników powodujących utratę bioróżnorodności jest obecna praktyka rolnicza. Z tego względu nasza firma bierze na siebie odpowiedzialność, począwszy od własnej działalności, a skończywszy na naszych łańcuchach dostaw. Możemy zachować różnorodność gatunkową zwierząt i roślin, a także siedlisk poprzez sposób, w jaki pozyskujemy i oferujemy surowce oraz produkty, metody ich produkowania, a nawet sposób budowania naszych sklepów.

Mając to na uwadze, Lidl Polska promuje ochronę i zrównoważone wykorzystywanie różnorodności biologicznej.

Dobrze wiedzieć

 

Nasze obiekty powstają w oparciu o standardy zrównoważonego budownictwa, np. LEED, BREEAM. Oznacza to również wprowadzanie rozwiązań służących ochronie bioróżnorodności, np. łąk kwietnych.

Wszystkie nasze zobowiązania CSR w jednym miejscu

Key Visual_CSR