Ochrona danych na www.lidl.pl

(Wersja 2.0; stan na 01.08.2019) 

Polityka prywatności 

Dziękujemy za zainteresowanie ochroną danych na naszej stronie internetowej. Chcemy, aby użytkownicy naszej strony czuli się na niej komfortowo i bezpiecznie, a ochronę danych postrzegali jako wyznacznik naszej jakości i dbałości o Klienta.

Poniższe wskazówki dotyczące ochrony danych zawierają informacje o rodzaju i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę Lidl sp. z o.o. sp. k. ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne. Dane osobowe to informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio przyporządkowane albo możliwe do przyporządkowania do konkretnej osoby. Podstawę prawną ochrony danych stanowi w szczególności Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).
 

Spis treści

1. Zestawienie

2. Wyświetlanie naszej strony internetowej

3. Formularz kontaktowy / kontakt mailowy / kontakt telefoniczny / ankiety wśród klientów

4. Konkursy

5. Przetwarzanie danych do celów reklamowych.

6. Wysyłka newsletterów

7. Witryny internetowe i optymalizacja stron internetowych.

8. Odbiorcy danych spoza UE

9. Partnerzy biznesowi

10. Zakupy w naszych sklepach Lidl

11. Prawa osoby, której dane dotyczą

12. Osoba kontaktowa

13. Nazwa i dane kontaktowe właściwego administratora ochrony danych odpowiedzialnego za przetwarzanie oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych

 

1. Zestawienie

Wraz z wyświetleniem strony internetowej spółki Lidl sp. z o.o. sp. k. następuje wymiana różnych informacji między Państwa urządzeniem końcowym i naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej lub do wyświetlania reklam w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego. 

 

2. Wyświetlanie naszej strony internetowej

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Podczas wyświetlania naszej strony internetowej działająca na Państwa urządzeniu końcowym przeglądarka bez Państwa udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje w tzw. pliku dziennika:

 • adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona,
 • datę i godzinę wejścia,
 • nazwę i adres URL wyświetlanego pliku,
 • stronę / aplikację, z której nastąpiło wejście (adres URL strony),
 • użytą przez Państwa przeglądarkę i ewentualnie system operacyjny Państwa komputera połączonego z Internetem oraz nazwę operatora Internetu

w następujących celach:

 • zagwarantowanie niezakłóconego tworzenia połączenia,
 • zagwarantowanie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej / aplikacji,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu.

 

Jeżeli w swojej przeglądarce lub w systemie operacyjnym albo w innych ustawieniach swojego urządzenia końcowego wyrazili Państwo zgodę na tzw. geolokalizację, używamy tej funkcji, aby oferować Państwu indywidualne usługi odnoszące się do aktualnego miejsca pobytu (np. lokalizację najbliższego sklepu). Zgromadzone w ten sposób dane lokalizacyjne przetwarzamy wyłącznie w ramach tej funkcji.

Podstawę prawną przetwarzania adresu IP oraz pozostałych danych wskazanych powyżej stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania danych.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Przekazywanie tych danych osobom trzecim jest wykluczone.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane są przechowywane przez okres Państwa wizyty na stronie i następnie automatycznie usuwane. Po zamknięciu naszej strony internetowej dane geolokalizacyjne są usuwane.

Wykorzystywane przez nas dane dotyczące użytkowania to np. adresy IP, wyświetlenia stron internetowych oraz informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie odwiedzonych stron. Dane dotyczące urządzenia i przeglądarki to np. ustawienia języka i kraju, informacje związane z wyświetlaczem, głębią koloru oraz informacje o zainstalowanych przeglądarkach, wtyczkach, programach i ich wersjach.

 

3. Formularz kontaktowy / kontakt mailowy / kontakt telefoniczny / ankiety wśród klientów

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Dane osobowe, które powierzą nam Państwo przy wypełnianiu formularzy kontaktowych, rozmów telefonicznych lub przez e-mail, traktujemy oczywiście poufnie. Wykorzystujemy Państwa dane wyłącznie zgodnie z określonym celem, aby opracowywać Państwa zapytania. Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz i Państwa wspólny, uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika tutaj z celu, jakim jest odpowiadanie na Państwa zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Państwa zadowolenia jako klientów lub użytkowników naszej strony internetowej. W przypadku ofert nieruchomości nasz i Państwa wspólny, uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika tutaj z celu jakim jest opracowanie i odpowiadanie na Państwa oferty oraz ewentualne nawiązanie przyszłej współpracy.

Jeżeli biorą Państwo udział w jednej z naszych ankiet przeprowadzanych wśród klientów, odbywa się to całkowicie dobrowolnie. W ramach takiego anonimowego badania nie są zapisywane żadne informacje, które mogłyby zostać powiązane z jego uczestnikami. Zapisywana jest tylko data i godzina Państwa uczestnictwa w ankiecie. Wszystkie informacje osobiste, które podadzą Państwo przy udzielaniu odpowiedzi na pytania w naszej ankiecie, są traktowane jako podane dobrowolnie i zapisywane zgodnie z wymogami RODO. Prosimy, aby w polach na tekst nie podawać imion i nazwisk ani podobnych danych, które mogłyby umożliwić powiązanie z Państwem lub innymi osobami. W przypadku złożenia oświadczenia o zgodzie w ramach ankiety przeprowadzanej wśród klientów, za podstawę prawną przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie służy artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Jeżeli w ramach ankiety przeprowadzanej wśród klientów oświadczyli Państwo o zgodzie, w dowolnym momencie mają Państwo możliwość wycofania tej zgody ze skutkiem na przyszłość. Szczegółowe informacje dotyczące tych przypadków można znaleźć w dedykowanym dokumencie dot. ochrony danych osobowych opracowanym na potrzeby danej ankiety.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone. W wyjątkowych przypadkach dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez firmę podwykonawczą. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO.

Konieczne może być również przekazanie fragmentów Państwa zgłoszenia kontrahentom (np. dostawcom w przypadku ankiet dotyczących produktów) w celu opracowania Państwa zapytania. W takich przypadkach zapytanie zostanie najpierw zanonimizowane, aby żadna osoba trzecia nie mogła go powiązać z Państwem. Jeżeli w pojedynczych przypadkach będzie konieczne przekazanie Państwa danych osobowych, poinformujemy Państwa o tym z wyprzedzeniem i poprosimy o wyrażenie na to zgody.

Wyniki naszych ankiet wykorzystujemy tylko do wewnętrznych analiz. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone. Nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim, jeżeli nie wyrazili Państwo na to jednoznacznej zgody.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Wszystkie dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa w ramach zapytań (sugestie, pochwały lub krytyka) za pośrednictwem tej strony internetowej lub przez e-mail przechowywane są do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia.

 

4. Konkursy

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Mają Państwo możliwość udziału w różnych konkursach na naszej stronie internetowej, poprzez newsletter lub aplikację Lidl. Jeżeli w dedykowanym dokumencie dot. ochrony danych osobowych opracowanym na potrzeby konkretnej ankiety nie postanowiono inaczej lub Państwo nie udzielili nam dalszej wyraźnej zgody, dane osobowe przekazane nam przez Państwa w ramach uczestnictwa w konkursie są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia konkursu (np. wyłonienia zwycięzców, powiadomienia zwycięzców, wysyłki nagrody). Jako podstawa prawna przetwarzania danych w ramach konkursów służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO. W przypadku złożenia oświadczenia o zgodzie w ramach konkursu za podstawę prawną przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie służy artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Jeżeli w ramach konkursu oświadczyli Państwo o zgodzie, w dowolnym momencie mają Państwo możliwość wycofania tej zgody ze skutkiem na przyszłość. Szczegółowe informacje dotyczące tych przypadków można znaleźć w specjalnych zasadach ochrony danych opracowanych na potrzeby danego konkursu.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Przekazanie danych osobom trzecim następuje, tylko jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia konkursu (np. wysłania nagrody za pośrednictwem firmy logistycznej). Innego rodzaju przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Po zakończeniu konkursu i wyłonieniu zwycięzców dane osobowe uczestników zostają usunięte.
W przypadku nagród rzeczowych dane zwycięzców są przechowywane przez okres ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi, aby w razie wad zapewnić naprawę lub wymianę.

 

5. Przetwarzanie danych do celów reklamowych

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W przypadku wyrażenia stosownej zgody na przechowywanie w Państwa urządzeniu plików cookies i innej podobnej technologii oraz uzyskiwanie dostępu do niej (więcej informacji na ten temat w naszych Informacjach dotyczących plików cookie) możemy rozpocząć przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym informacji o Państwa aktywności na stronie internetowej (m.in. jakie obszary strony Państwo odwiedzają, z jakich linków korzystają itd.) w celach reklamowych, w tym do działań remarketingowych. Dane te mogą służyć do tworzenia Państwa profili. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników w celu analizy Państwa zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych treści do Państwa indywidualnych preferencji i zainteresowań. Sposób wykorzystania profili zależy od tego, jakiej treści zgodę marketingową Państwo wyrazili. Jeżeli zgodzili się Państwo na wykorzystanie reklamowych plików cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów (których lista znajduje się tutaj w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam w naszych serwisach oraz serwisach podmiotów trzecich, profil zostanie wykorzystany do dopasowania treści reklamy do Państwa preferencji, jeżeli natomiast rozpoczęli Państwo subskrypcję newslettera, to informacje handlowe przesyłane newsletterem będą odpowiednio dopasowane do Państwa zainteresowań.

Jako podstawa prawna wymienionego powyżej przetwarzania danych służy artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO, w związku z wyrażeniem odpowiedniej zgody na konkretny kanał komunikacji (wyświetlanie reklamy na stronach internetowych, newsletter). Przetwarzanie danych klientów do własnych celów reklamowych lub do celów reklamowych osób trzecich należy traktować jako uzasadniony interes.

Prawo do wycofania zgody

W każdym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas każdego z kanałów komunikacji w celach reklamowych. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez nas przed jej wycofaniem. W dowolnym momencie mają Państwo także prawo do bezpłatnego sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych w wyżej wymienionych celach. Żeby wycofać zgodę lub wyrazić sprzeciw wystarczy wysłać e-mail lub pismo pocztą tradycyjną na adres podany w ostatnim punkcie polityki prywatności.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

W zakresie działań reklamowych obejmujących wyświetlanie treści dopasowanej do Państwa preferencji i zainteresowań odbiorcami danych mogą być nasi zaufani partnerzy, których lista znajduje się w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Jeżeli wycofają Państwo zgodę na poszczególne kanały komunikacji marketingowej lub sprzeciwią się przetwarzaniu danych w związku z podejmowaniem przez nas określonych działań reklamowych, Państwa dane nie będą przetwarzane w zakresie objętym zgodą lub sprzeciwem.

Jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw, powiązany z nim adres kontaktowy, o ile adres taki jest przetwarzany w konkretnym przypadku, zostanie zablokowany do dalszego przetwarzania danych w celach reklamowych. Zwracamy uwagę na to, że w wyjątkowych przypadkach również po wpłynięciu Państwa sprzeciwu może się jeszcze zdarzyć wysyłka materiałów reklamowych. Ma to miejsce ze względów technicznych związanych z wcześniejszym przygotowaniem materiałów reklamowych i nie oznacza zignorowania Państwa sprzeciwu. Dziękujemy za zrozumienie.

 

6. Wysyłka newsletterów

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrypcji newslettera. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, wykorzystamy Państwa adres e-mail i w razie potrzeby również imię i nazwisko do przesyłania (w miarę możliwości indywidualnych) informacji dotyczących produktów, promocji, konkursów i nowości z oferty a także do badania zadowolenia klientów. Zapisujemy i przetwarzamy te dane w celu wysyłki newslettera.

Aby zapobiec błędom przy podawaniu adresu e-mail wprowadzamy tzw. procedurę double opt-in: po wpisaniu adresu e-mail w polu subskrypcji newslettera przesyłamy Państwu link potwierdzający. Dopiero po kliknięciu w ten link Państwa adres e-mail zostaje wpisany na listę mailingową.

Newslettery obejmują promocje (oferty, rabaty, konkursy itd.) oraz towary i usługi spółki Lidl sp. z o.o. sp.k.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera możemy rozpocząć przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach reklamowych, w tym poprzez profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników w celu analizy Państwa zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. W ten sposób tworzymy spersonalizowane profile użytkowników z przyporządkowaniem Państwa osoby i/lub adresu e-mail w celach wymienionych powyżej. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych treści do Państwa indywidualnych preferencji i zainteresowań.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne lub wpływających na użytkownika w podobnie istotny sposób.

Podstawą prawną wymienionego powyżej przetwarzania danych służy jest Państwa zgoda, która jest wyrażana poprzez zapisanie do newslettera (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Zgoda jest też podstawą przetwarzania Państwa imienia, o ile na etapie zapisu do newslettera wyrażą Państwo chęć jego przekazania. Przetwarzanie danych klientów do własnych celów reklamowych lub do celów reklamowych osób trzecich należy traktować jako uzasadniony interes.

W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym poprzez tworzenie spersonalizowanych profili użytkownika. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez nas przed jej wycofaniem. Link do rezygnacji z newslettera można znaleźć tutaj lub na końcu każdego newslettera.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Jeżeli do realizacji wysyłki newslettera korzystamy z usług zewnętrznych podwykonawców, zobowiązujemy ich do przestrzegania artykułu 28 RODO. Innego rodzaju przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Jeżeli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera Lidl, Państwa dane zostaną usunięte z odpowiednich list mailingowych.

7. Witryny internetowe i optymalizacja stron internetowych

7.1 Pliki cookie – Informacje ogólne

Korzystając z naszych serwisów, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Państwa przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą polityką. Cookie to małe pliki, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie itp.) podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na Państwa urządzeniu końcowym, nie zwierają wirusów, trojanów ani innych szkodliwych programów. W pliku cookie zapisywane są informacje odnoszące się do użytego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że za ich pośrednictwem otrzymujemy bezpośrednią informację o Państwa tożsamości. Stosowanie plików cookie służy do tego, aby korzystanie z naszej oferty było dla Państwa przyjemniejsze. Stosujemy tak zwane sesyjne pliki cookie, aby rozpoznać, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony naszej witryny. Po opuszczeniu naszej strony internetowej są one automatycznie usuwane. Aby zapewnić przyjazne użytkownikowi korzystanie ze strony internetowej, stosujemy również czasowe pliki cookie, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym na ustalony okres czasu. Jeżeli ponownie odwiedzają Państwo naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, następuje automatyczne rozpoznanie, że już Państwo u nas byli, jakich wpisów/zmian Państwo dokonali, aby czynności tych nie trzeba było wykonywać ponownie.

Stosujemy pliki cookie m.in. w celu statystycznej analizy korzystania z naszej strony internetowej, optymalizacji oferty oraz w celu wyświetlania spersonalizowanych informacji. Podczas ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że byli już Państwo u nas. Po każdorazowo zdefiniowanym czasie pliki te są automatycznie usuwane. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Mogą Państwo jednak tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby na Państwa komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie albo aby na ekranie pojawiała się informacja, zanim zostanie zapisany nowy plik cookie. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak skutkować tym, że nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Listę stosowanych plików cookie oraz dalsze informacje (np. na temat czasu ich przechowywania), a także szczegółowe informacje o zasadach i sposobie wycofania zgody znajdą Państwo w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.

7.2 Google Analytics

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W celu dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji użytkowników i ich ciągłej optymalizacji, na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”). Nasz uzasadniony interes wynika z przedstawionych celów. W tym kontekście tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane pliki cookie. Plik cookie generuje przy tym następujące informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej:

 • typ / wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • adres URL (strony odwiedzonej wcześniej),
 • nazwa hosta komputera, z którego nastąpiło wejście (adres IP),
 • godzina wysłania zapytania na serwer.

 Informacje te są używane do analizy korzystania z naszych stron internetowych, sporządzania raportów o aktywności na tych stronach oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i dostosowania zawartości tych stron internetowych do preferencji użytkowników. Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).

Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; jednakże wskazujemy, że w takim wypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w całym zakresie. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania przez Państwa ze strony (w tym adresu IP) poprzez pobranie i instalację tego dodatku do przeglądarek. Zamiast dodatku do przeglądarek, w szczególności przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na ten link. Po kliknięciu w przeglądarce zostaje zapisany plik opt-out-cookie, który zapobiega zbieraniu Państwa danych podczas odwiedzin na tej stronie. Plik opt-out-cookie działa tylko na w tej przeglądarce, tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej i zostaje zapisany na Państwa urządzeniu. Jeżeli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, plik opt-out-cookie trzeba zainstalować ponownie. Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Informacje wygenerowane w plikach cookie są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W żadnym wypadku Państwa adres IP nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Państwa osobą nie jest już możliwe. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby.

7.3 Targetowanie behawioralne i optymalizacja witryny internetowej

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody nasze serwisy wykorzystują w celach reklamowych pliki cookies oraz inną podobną technologię. Korzystając z plików cookie na naszej witrynie internetowej my i nasi zaufani partnerzy gromadzimy i analizujemy informacje służące optymalizacji naszych stron internetowych i wyświetlanych na nich reklam. Ma to w szczególności zagwarantować, że na podstawie dotychczasowych wyborów na Państwa urządzeniach końcowych będą wyświetlane wyłącznie reklamy dostosowane do Państwa rzeczywistych lub potencjalnych zainteresowań. Dane przetwarzane w tym celu zawierają na przykład informacje o tym, które nasze produkty wzbudziły Państwa zainteresowanie.

Jako podstawa prawna tego przetwarzania danych służy artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO w związku z wyrażoną zgodą na przechowywanie i dostęp do plików cookies innej podobnej technologii na Państwa urządzeniu końcowym. Optymalizacja naszych stron internetowych w celu zapewnienia przyjemniejszych zakupów i unikania wyświetlania reklam, które nie wzbudzą Państwa zainteresowania, leży zarówno w Państwa, jak i w naszym interesie. Gromadzenie i analiza danych następuje wyłącznie w formie spseudonimizowanej i nie umożliwia nam identyfikacji Państwa tożsamości. W szczególności informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko czy adres do kontaktu.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Na podstawie wyrażonej zgody ww. dane mogą być udostępniane naszym zaufanym partnerom. Zaufani partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi współpracujemy. Więcej informacji na temat zaufanych partnerów oraz plików cookie stosowanych przez nich można znaleźć w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Stosowane tutaj pliki cookie i zawarte w nich informacje są zapisywane zgodnie z Informacjami dotyczącymi plików cookie i usuwane w momencie wycofania zgody.

7.4 Retargeting

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Korzystamy również z technologii retargetingu oferowanych przez różnych dostawców (zaufanych partnerów). Umożliwia to nam dostosowanie naszej oferty internetowej do Państwa preferencji. W tym celu my i nasi zaufani partnerzy stosujemy pliki cookie, za pomocą których w spseudonimizowanej formie gromadzimy dane dotyczące zainteresowań. Zbieramy przy tym informacje o Państwa zwyczajach w sieci, które służą do celów marketingowych, zapisujemy je w plikach cookie na Państwa komputerze i analizujemy na podstawie algorytmu. Następnie na stronach naszych partnerów wyświetlają się indywidualne polecenia produktów w formie ciekawych dla Państwa, spersonalizowanych banerów reklamowych. W żadnym przypadku danych tych nie można użyć do identyfikacji użytkowników tej witryny internetowej. W szczególności informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko czy adres do kontaktu.

Jako podstawa prawna tego przetwarzania danych służy artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO w związku z wyrażoną zgodą na przechowywanie i dostęp do plików cookies innej podobnej technologii na Państwa urządzeniu końcowym. Stosowanie targetingu ma zagwarantować, że na Państwa urządzeniach końcowych będą wyświetlane wyłącznie reklamy dostosowane do Państwa preferencji. Unikanie wyświetlania reklam, które nie wzbudzą Państwa zainteresowania, leży zarówno w Państwa, jak i w naszym interesie.

Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wyświetlania banerów reklamowych Lidl, mogą się Państwo w następujący sposób sprzeciwić temu gromadzeniu i zapisywaniu danych ze skutkiem na przyszłość:

 • Kliknięcie na przycisk widoczny na każdym banerze reklamowym (np. „i”) przeniesie Państwa na stronę internetową danego dostawcy. Tam zostanie Państwu ponownie wyjaśniona systematyka technologii retargetingu i otrzymają Państwo możliwość jej wyłączenia („opt-out”). Jeżeli zrezygnują Państwo z tej funkcji u danego dostawcy, na Państwa komputerze zostanie zapisany tzw. cookie opt-out, który zapobiega wyświetlaniu banera reklamowego tego dostawcy. Prosimy pamiętać, że rezygnacji tej można dokonać tylko ze swojego komputera i nie wolno usuwać poszczególnych cookie „opt-out” z Państwa komputera.
 • Zamiast tego można również skorzystać z możliwości sprzeciwu opisanych w punkcie 11.7 niniejszej Polityki prywatności.

 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Na naszej witrynie internetowej korzystamy z technologii retargetingu oferowanych przez różnych dostawców (zaufanych partnerów), którzy przetwarzają wymienione wyżej dane w ramach retargetingu. Więcej informacji na temat zaufanych partnerów oraz plików cookie stosowanych przez nich można znaleźć w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Pliki cookie stosowane do celów retargetingu i zawarte w nich informacje są zapisywane na okres podany w Informacjach dotyczących plików cookie i następnie automatycznie usuwane.

7.5 Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio

Cel przetwarzania/podstawa prawna:

Niniejsza strona używa narzędzi marketingu internetowego Campaign Manager, Display & Video 360 i Studio, usługi oferowanej przez Google, będącej częścią platformy reklamowej Google Marketing Platform. Campaign Manager używa plików cookie (“ciasteczek”) dla celów reklamy ukierunkowanej, opierając się na tym, co ma znaczenie dla użytkownika, optymizuje kampanie reklamowe oraz pozwala unikać wyświetlania reklam, które użytkownik już widział. Dzięki używaniu identyfikatorów plików cookie (“ciasteczek”), urządzenie końcowe może zostać rozpoznane na innych stronach www i wyświetlą się na nim ukierunkowane reklamy w oparciu o poprzednią działalność użytkownika. Ciasteczka przechowują w szczególności następujące dane: data i godzina wejścia na naszą stronę, używany język, typ przeglądarki oraz system operacyjny. Ciasteczka systemu Campaign Manager mogą również zapisywać informacje na temat tego, czy wykonują Państwo pewne działania na naszej stronie oraz odnośnie treści, z którymi wchodzą Państwo w interakcję, co pozwala im następnie wyświetlać Państwu spersonalizowane reklamy (włączywszy także zasoby spoza naszej domeny). Ponadto, Campaign Manager może używać identyfikatorów ciasteczek aby zbierać informacje na temat tzw. konwersji, gdy użytkownicy aktywnie reagują na reklamy. Ma to miejsce na przykład, gdy użytkownik widzi reklamę Campaign Manager i później używa tej samej przeglądarki w celu wejścia na stronę reklamodawcy i dokonania na niej jakiegoś zakupu.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi artykuł 6 pkt 1 lit f) RODO. Zarówno w naszym, jak i Państwa interesie jest prezentowanie reklam, które są zgodne z Państwa zainteresowaniem.

Odbiorcy / kategorie odbiorców:

W oparciu o stosowane narzędzia marketingowe, Państwa przeglądarka automatycznie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerem Google - także na terenie Stanów Zjednoczonych. Integracja z (systemem) Campaign Manager oznacza, że Google otrzymuje powiadomienie, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę lub klikają na jedną z naszych reklam. W celu uzyskania więcej informacji na temat platformy Google Marketing Platform, odsyłamy Państwa do strony: https://marketingplatform.google.com/about/ , a informacje odnośnie ogólnej ochrony danych w Google znajdą Państwo na stronie: https://policies.google.com/privacy. Ewentualnie mogą Państwo odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem: http://www.networkadvertising.org. Google przestrzega przepisów Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Opcja rezygnacji:

Istnieje klika sposobów rezygnacji ze stosowania Campaign Manager oraz DV360:

a)    po odpowiednim ustawieniu swojej przeglądarki, w szczególności poprzez blokadę ciasteczek od podmiotów zewnętrznych, nie będą Państwo otrzymywać żadnych reklam od podmiotów trzecich;

b)    poprzez zablokowanie ciasteczek śledzących konwersję, co mogą Państwo zrobić ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby blokowała ciasteczka z domeny www.googleadservices.com; ustawienie takie zostanie usunięte, gdy usuną Państwo swoje ciasteczka;

c)     przez zablokowanie reklam dostosowanych do zainteresowań od dostawców należących do samoregulującego się programu "About Ads" poprzez link http://www.aboutads.info/choices; ustawienie takie zostanie usunięte, gdy usuną Państwo swoje ciasteczka;

d)    poprzez permanentne zablokowanie wtyczki w swojej przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome, co można wykonać pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin.

e)    mogą Państwo przeglądać, usuwać lub dodawać kategorie Google, których technologia ta może używać w celu wyświetlania Państwu  reklam dopasowanych do zainteresowań przy użyciu Google Ads Preferences Manager

Ponadto, korzystając z linku (https://adssettings.google.com/authenticated) mogą Państwo pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki w celu wyłączenia ciasteczek zbierających dane o preferencjach reklamowych, aby zapobiec zbieraniu przez Google danych o Państwa przeglądaniu stron internetowych, które są generowane przez ciasteczka.

7.6 Piksel Facebooka

Piksel Facebooka jest używany na tej stronie w swojej podstawowej formie i wymaga języka skrytpowego JavaScript, co pozwala nam śledzić działania na naszej stronie internetowej i na tej podstawie wyświetlać Państwu dopasowane do Państwa potrzeb informacje o produktach.

Informacje o tym, jak to działa można znaleźć na stronie Facebooka:

https://www.facebook.com/about/privacy

Piksel działa jak pseudonim, to znaczy, że nie tworzy żadnego bezpośredniego związku z jakimikolwiek osobistymi informacjami na Państwa temat.

Opcja rezygnacji

Mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw na jego używanie:

 1. Użytkownicy posiadający konto na Facebooku klikając w poniższy link:https://www.facebook.com/ads/preferences
 2. Każdy może zrezygnować z oglądania reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych przez serwis Facebook lub współpracujące z nim firmy za pośrednictwem European Interactive Digital Advertising Alliance (wybór opcji “opt-out”),  klikając w poniższy link:http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

Zwracamy Państwa uwagę, że kiedy blokada obsługi plików cookie zostanie usunięta, dane będą ponownie zbierane przez piksel Facebooka.

7.7 Behawioralna reklama internetowa

Aby zagwarantować, że będziemy wyświetlać dla Państwa tylko takie reklamy, które wzbudzają Państwa zainteresowanie, na naszej witrynie internetowej za pomocą plików cookie analizujemy Państwa zwyczaje użytkownika w spseudonimizowanej formie. W ten sposób możemy rozpoznać Państwa preferencje w odniesieniu do naszych produktów i usług.

Aby zapobiec analizie Państwa zwyczajów i preferencji, mogą Państwo w każdym momencie wycofać zgodę na wykorzystanie plików cookies za pośrednictwem ustawień Państwa przeglądarki, zgodnie z instrukcjami wskazanymi w Informacjach dotyczących plików cookie.

Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii znajdziecie Państwo również na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory oraz pod linkiem www.edaa.eu/european-principles/.

 

8. Odbiorcy danych spoza UE

Poza wskazanymi w polityce prywatności przypadkami nie przekazujemy Państwa danych odbiorcom z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Rodzaje przetwarzania danych opisane w punkcie 8 skutkują przekazaniem danych na serwery pracujących na nasze zlecenie dostawców technologii monitorowania lub targetingu. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w opisach dotyczących konkretnych odbiorców danych). Przekazywanie danych odbywa się zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (ang. Privacy Shield) oraz na podstawie tzw. standardowych klauzuli umownych Komisji UE.

 

9. Partnerzy biznesowi

Poniższe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dla Państwa istotne, jeżeli nawiążą Państwo z nami kontakt, podejmą z nami negocjacje umowy i/albo są już z nami związani umową i w związku z tym odbywa się przetwarzanie Państwa danych jako osób fizycznych.

Podstawę prawną stanowi w szczególności unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

To, jakie poszczególne dane są przetwarzane, zależy od zakresu usług stanowiących przedmiot umowy. W związku z tym nie wszystkie fragmenty tych informacji będą dla Państwa istotne.

Przeważnie pobieramy dane bezpośrednio od Państwa.

Konieczne może być jednak również przetwarzanie danych osobowych, które otrzymujemy od innych firm, urzędów lub pozostałych osób trzecich, np. wywiadowni gospodarczych, urzędów skarbowych itd. Mogą to być również dane osobowe, które otrzymujemy za pośrednictwem stworzonych przez nas kanałów zgłaszania naruszeń lub w ramach audytów Compliance.

Istotne dane osobowe to np.: imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, data i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo), dane identyfikacyjne (np. wyciągi z KRS, dane z dokumentów tożsamości, wzór podpisu), dane wynikające z naszego stosunku handlowego (np. dane dotyczące płatności, dane związane ze zleceniami), dane z zakresu struktury organizacyjnej firmy, zdjęcia i nagrania wideo (np. związane z dostawami towarów) oraz inne dane zestawiane z wymienionymi kategoriami.

Mają Państwo zawsze swobodny wybór sposobu komunikacji z nami (komunikacja pocztą elektroniczną albo tradycyjną). Ze względów technicznych jest możliwe, że komunikacja mailowa odbywa się w formie niezaszyfrowanej.

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Cele przetwarzania danych wynikają z realizacji działań przedumownych poprzedzających uregulowany umową stosunek handlowy oraz ze spełnienia obowiązków z tytułu zawartej umowy.

W celu spełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Poszczególne cele przetwarzania danych wynikają z wymogów prawa. Do wymogów prawa należy np. spełnienie obowiązków archiwizacji i identyfikacji, np. w ramach wytycznych dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, przepisów podatkowych oraz przetwarzania danych w ramach wezwań urzędowych.

W celu zaspokojenia uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Konieczne może być przetwarzanie powierzonych przez Państwa danych osobowych w zakresie przekraczającym właściwe wypełnienie umowy. Uzasadniony interes zawiera się tutaj w szczególności w wyborze odpowiednich partnerów handlowych, wysuwaniu roszczeń prawnych, obronie przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności, kontrolach wstępu na teren Lidl i dostępu (np. w przypadku systemów IT), wyjaśnianiu potencjalnych naruszeń zasad Compliance, zapobieganiu czynom karalnym i regulacji szkód wynikających ze stosunku handlowego.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych: W obrębie naszej firmy dostęp do powierzonych przez Państwa danych otrzymują działy, którym są one potrzebne do wypełnienia obowiązków umownych lub prawnych albo do zaspokojenia uzasadnionych interesów. W ramach stosunków umownych udzielamy zleceń również podwykonawcom lub usługodawcom, którzy mogą otrzymać dostęp do Państwa danych osobowych. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych gwarantują tutaj zawarte umowy. W celu wypełnienia obowiązków umownych dane mogą być również przekazywane spółkom należącym do Grupy Schwarz.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu: Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia powyższych celów. W poszczególnych przypadkach, w zależności od przedmiotu umowy obowiązują ustawowe okresy archiwizacji wynikające przepisów prawa.

Obowiązek podania danych osobowych: W ramach naszego stosunku handlowego konieczne jest udostępnienie danych, które są wymagane do nawiązania, realizacji i zakończenia stosunku handlowego oraz do spełnienia związanych z tym obowiązków, a także dane, do których gromadzenia jesteśmy zobowiązani ustawowo albo uprawnieni na podstawie uzasadnionego interesu. Bez tych danych nawiązanie stosunku handlowego z Państwem nie jest zwykle możliwe.

Przekazywanie do krajów trzecich:

Jeżeli przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych UE) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Państwa zgodę.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest właściwa spółka Lidl, z którą nawiązują lub realizują Państwo stosunki handlowe.

Mają Państwo więcej pytań?

W razie dalszych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych. Kontakt do Inspektora ochrony danych znajdziecie Państwo na końcu naszej polityki prywatności.

 

10. Zakupy w naszych sklepach Lidl.

10.1 Kontrola wieku

W przypadku sprzedaży produktów podlegających ograniczeniom wiekowym, np. alkoholu sprzedawca uprawniony jest do żądania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy, stosownie do art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

10.2 Kamery bezpieczeństwa

W pojedynczych przypadkach przetwarzamy Państwa dane w celu prewencji i wykrywania przestępstw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ochrony naszych klientów, pracowników i naszej własności. Użycie kamer bezpieczeństwa jest sygnalizowane przez wyraźnie widoczny piktogram w sklepach.

10.3 Karta Dużej Rodziny

Sprzedawca ma prawo zweryfikować tożsamość osoby posługującej się Kartą na podstawie okazanego przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość, stosownie do Art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

10.4 Faktury

Jeżeli dla celów udokumentowania sprzedaży wystawiana jest faktura, dane niezbędne do jej sporządzenia przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z zakresem określonym w przepisach podatkowych. Jeżeli zażyczą sobie Państwo umieszczenia na fakturze innych swoich danych będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. O ile jest to przewidziane w odrębnych przepisach odbiorami danych mogą być uprawnione do tego organy. Dane będą przechowywane zgodnie z terminami określonymi w przepisach podatkowych.

 

11. Prawa osoby, której dane dotyczą.

11.1 Zestawienie

Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne, oprócz prawa do odwołania udzielonych nam zgód przysługują Państwu jeszcze następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o zapisanych u nas Państwa danych osobowych zgodnie z artykułem 15 RODO,
 • prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z artykułem 16 RODO,
 • prawo do usunięcia zapisanych u nas Państwa danych zgodnie z artykułem 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z artykułem 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO.

11.2 Prawo do uzyskania informacji zgodnie z artykułem 15 RODO

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 RODO mają Państwo prawo do tego, aby na żądanie otrzymać bezpłatną informację o danych osobowych zapisanych w związku z Państwa osobą. Obejmuje to w szczególności kwestie takie jak:

 • cele, w których przetwarzane są dane osobowe;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorca danych lub kategorie odbiorców danych, wobec których Państwa dane osobowe zostały lub zostaną jeszcze udostępnione;
 • planowany okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, a jeżeli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;
 • prawo do sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszystkie informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dotyczą;
 • wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z artykułem 22 ustęp 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – rzeczowe informacje o stosowanej logice oraz zasięgu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z artykułem 46 RODO związanych z przekazywaniem danych.

11.3 Prawo do sprostowania zgodnie z artykułem 16 RODO

Mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

11.4 Prawo do usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 RODO

Mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, o ile zajdzie jeden z następujących powodów:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
 • odwołają Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a) lub artykułem 9 ustęp 2 litera a) RODO i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;
 • zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 lub ustęp 2 RODO złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzanie i w przypadku artykułu 21 ustęp 1 RODO nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego;
 • dane osobowe były gromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 RODO.

Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmujemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Państwa dane o tym, że również od nich żądają Państwo usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych osobowych

11.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z artykułem 18 RODO

Mają Państwo prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdzie jeden z poniższych warunków:

 • podważają Państwo prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądają Państwo ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa albo
 • złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 RODO, póki nie jest jasne, czy uzasadnione interesy realizowane przez administratora nie przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą.

11.6 Prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO

Mają Państwo prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo do niezakłóconego przez nas przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według artykułu 6 ustęp 1 litera a) lub artykułu 9 ustęp 2 litera a) albo na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b) RODO i
 • przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych.

Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych mają Państwo możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym.

11.7 Prawo do sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO

Pod warunkami zawartymi w artykule 21 ustęp 1 RODO mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu danych z powodów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji.

Powyższe ogólne prawo do sprzeciwu obowiązuje w odniesieniu do wszystkich opisanych w niniejszej Polityce prywatności celów przetwarzania, w ramach których przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO. Inaczej niż w przypadku specjalnego prawa do sprzeciwu skierowanego na przetwarzanie danych w celach reklamowych (porównaj powyżej w szczególności punkt 5 i 7.6), zgodnie z RODO do wykonania takiego sprzeciwu jesteśmy zobowiązani, tylko jeżeli poinformują nas Państwo o nadrzędnych powodach, np. możliwym zagrożeniu życia lub zdrowia.

 

12. Osoba kontaktowa 

12.1 Osoba kontaktowa w przypadku pytań lub wykonania Państwa praw do ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących witryny internetowej albo w celu skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych (prawo do ochrony danych) mogą się Państwo zwrócić do naszego Biura Obsługi Klienta:

https://obsluga-klienta.lidl.pl/

12.2 Osoba kontaktowa w przypadku pytań dotyczących ochrony danych

W razie dalszych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.

12.3 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest od 25.05.2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

13. Nazwa i dane kontaktowe właściwego administratora ochrony danych odpowiedzialnego za przetwarzanie oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych przez spółkę Lidl sp. z o.o. sp. k., ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne („Administrator”) i w odniesieniu do strony internetowej www.lidl.pl. Z inspektorem ochrony danych  można się skontaktować przesyłając list na podany powyżej adres, do rąk inspektora ochrony danych lub e-mail na adres ochronadanychosobowych@lidl.pl.

Stan na: 01.08.2019 r.