Informacja o realizowanej strategii podatkowej FRF-Beteligungs-GmbH za okres 01.03.20-28.02.21

Informacja o realizowanej strategii podatkowej FRF-Beteligungs-GmbH za okres 01.03.21-28.02.22

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Lidl sp. z o.o. sp.k. za okres 01.05.21-28.02.22