Tekstylia

Raport w zakresie detoksykacji

W ramach kampanii Greenpeace – „Detox”, w latach 2014–2020 Lidl intensywnie pracował nad usunięciem, wg Greenpeace, potencjalnie szkodliwych substancji z tekstyliów oraz butów marek własnych. W grudniu 2014 Lid był pierwszą spożywczą siecią handlową, która wzięła udział w kampanii „Detox”.

Celem zobowiązania Lidl w zakresie detoksykacji było całkowite wyeliminowanie substancji chemicznych, uznanych przez Greenpeace za niebezpieczne, w produkcji tekstyliów i obuwia marek własnych Lidla do 2020 r. lub zastąpienie ich bezpiecznymi substancjami. Celem takiego działania było umożliwienie poprawy społecznych i środowiskowych warunków produkcji w przemyśle tekstylnym oraz obuwniczym.

W 2020 roku Lidl może powiedzieć, że udało się w możliwie największym stopniu uniknąć stosowania szkodliwych dla środowiska chemikaliów w procesie produkcji tekstyliów, zmniejszając tym samym negatywny wpływ na ludzi i środowisko.

Poniższy raport wyjaśnia strategię Lidl oraz zawiera przegląd kamieni milowych, które Lidl osiągnął w latach 2015-2020, a także podsumowuje działania i wyniki sieci z 2019 r. Dokument zawiera również przegląd celów, do których Lidl nadal dąży w zakresie bardziej przyjaznej dla środowiska produkcji tekstyliów i obuwia.