Strategia CSR 2020-2025

Strategia CSR 2020-2025

Strategia CSR Lidl Polska na lata 2020 - 2025

Jako międzynarodowa firma handlowa mamy świadomość, że podejmowane przez nas decyzje wpływają na to, w jakim świecie będą żyły kolejne pokolenia. W ramach sześciu filarów naszej strategii CSR podejmujemy działania na rzecz ochrony klimatu, ochrony zasobów naturalnych, poszanowania bioróżnorodności, uczciwego działania, promowania zdrowia oraz angażowania w dialog naszych interesariuszy.