tbd

Dobrostan zwierząt

DOBROSTAN ZWIERZĄT

Dbałość o dobrostan zwierząt w łańcuchu dostaw to dla Lidl Polska ważne wyzwanie. Kierując się mottem „W trosce o lepsze jutro”, opowiadamy się za ciągłym podnoszeniem standardów hodowli poszczególnych gatunków zwierząt oraz stosujemy procedury odpowiedzialnego i zrównoważonego zakupu produktów odzwierzęcych.

Wprowadzamy zasady sprzyjające podniesieniu dobrostanu zwierząt wykraczające poza wymogi ustawowe, np. poprzez wdrażanie środków optymalizujących warunki hodowlane, i mobilizujemy naszych dostawców do przestrzegania tych reguł. Prowadzimy ciągły dialog ze swoimi partnerami, dostawcami oraz organizacjami pozarządowymi, by zagwarantować wymianę wiedzy i doświadczeń w tej dziedzinie. Zależy nam na tym, by w każdym działaniu mogącym przybliżyć nas do osiągnięcia wytyczonych w tym obszarze celów kierować się zasadami zdefiniowanymi przez brytyjską organizację Farm Animal Welfare Committee (FAWC). Za certyfikatem BIO na produktach odzwierzęcych naszych marek kryje się informacja, że zwierzęta były hodowane na wolnym wybiegu i karmione paszami organicznymi.

Chcemy, aby mięso i produkty odzwierzęce, które proponujemy naszym klientom, pochodziły od świadomych dostawców, biorących pod uwagę dobrostan zwierząt. Aby zapewnić przejrzystość warunków hodowli zwierząt gospodarskich, stosujemy etykietę odnoszącą się do sposobu hodowli (marka własna Rzeźnik – Wybierz Świadomie).

Lidl Polska w obecnej ofercie świeżego mięsa z kurczaka posiada 45% produktów, które powstały z uwzględnieniem poprawy warunków hodowli. Zaznaczamy również, że żaden kurczak sprzedawany w Lidl Polska nie pochodzi z chowu klatkowego. Dobrym przykładem jest Kurczak z Zielonych Ferm. Jego hodowla charakteryzuje się  m.in. dostępem do światła dziennego, zwierzęta karmione są 100% roślinną paszą oraz mają dostęp do antystresowych zabawek, czy ściółki umożliwiającej grzebanie, dzięki której kurczaki mogą spełniać swoje naturalne potrzeby.

Lidl Polska Jaja

Polityka zakupowa: jaja

Dążymy do wycofania ze sprzedaży do końca 2025 r. jaj z chowu klatkowego, jak również do wyeliminowania ich z produktów naszych marek własnych.

Świeże mleko w szklanej butelce

Świeże mleko w szklanej butelce

W sklepach Lidl Polska klienci znajdą świeże mleko prosto od krowy, które oferowane jest w szklanych butelkach. Jego dostawcą jest innowacyjne gospodarstwo Agrocoop. Krowy od których pochodzi mleko, same decydują, kiedy chcą jeść i pić oraz kiedy mają być udojone. Karmione są wyłącznie tym, co rośnie na polach gospodarstwa.