Współpraca z Fundacją Labrador

Współpraca z Fundacją Labrador

Pies Przewodnik

Sieć Lidl Polska współpracowała z Fundacją na rzecz Osób Niewidomych „Labrador – Pies Przewodnik”, w ramach której sfinansowała m.in. szkolenie psów asystujących. Po intensywnym szkoleniu zostały one bezpłatnie przekazane beneficjentom Fundacji. Oprócz tego, pracownicy sieci Lidl Polska zostali przeszkoleni z zakresu obsługi osób, którym podczas zakupów towarzyszą psy asystujące.

Lidl Polska w pełni popiera misję fundacji, jaką jest wspieranie jakości życia osób niewidomych i niedowidzących i pomoc im w nabieraniu szerszych kompetencji społecznych oraz pracowniczych.

Psy asystujące bywają nazywane oczami niewidomego, jednak aby mogły pełnić tę funkcję niezbędne jest długie szkolenie. Młode psy do ok. 18 miesiąca życia przebywają w domach wolontariuszy, którzy uczą ich szeroko rozumianego posłuszeństwa i prowadzą proces socjalizacji.

Po tym czasie czworonogi przechodzą właściwe, półroczne szkolenie na psa-przewodnika. Do końca życia pozostają podopiecznymi Fundacji, która zapewnia im również właściwą opiekę, gdy nie mogą już pełnić swojej roli.

Lidl Key Visual