Lidl Fair Pay

Lidl Fair Pay

LIDL FAIR PAY

Lidl Polska po raz 6. nagradza za najbardziej inkluzywną politykę wynagrodzeniową. Ruszają zgłoszenia do nowej edycji „Lidl Fair Pay”

 

W skali światowej mężczyźni zarabiają średnio o 20 proc. więcej niż kobiety. W Polsce ta różnica wynosi jeszcze więcej, bo aż 26 proc*. Idea sprawiedliwego wynagrodzenia to ważny element kultury organizacyjnej Lidl Polska. Firma, wraz z partnerem merytorycznym – firmą doradczą Korn Ferry – po raz szósty zaprasza przedsiębiorstwa, które prowadzą zrównoważoną politykę równych szans, do udziału w konkursie „Lidl Fair Pay”. Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 czerwca br.

Polskie badania firmy Korn Ferry pokazują, że zatrudnione w zeszłym roku kobiety już na starcie zarabiały mniej na tych samych poziomach organizacyjnych, niż ich nowo zatrudniani koledzy. To dowód na to, że temat sprawiedliwego traktowania pracowników nadal wymaga konkretnych działań firm w celu zniwelowania istniejących różnic. Lidl Polska, dla którego wyrównana polityka wynagrodzeniowa to ważny element kultury organizacyjnej, chce promować firmy, które mają podobne podejście,  upowszechniać dobre praktyki na polskim rynku, a także dzielić się doświadczeniem. Sieć, wraz z partnerem, firmą doradczą Korn Ferry, po raz kolejny organizuje konkurs „Lidl Fair Pay”. Mogą się do niego zgłaszać polskie firmy zatrudniające do 1,5 tys. osób, których aspiracją jest zapewnienie kultury inkluzywnej i starają się, aby polityka wynagrodzeniowa między kobietami a mężczyznami była wyrównana. Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 czerwca br. przez formularz zgłoszeniowy.

Idea fair pay

Lidl to firma z misją, która wspiera ideę fair pay, dlatego w 2019 r. sieć stworzyła konkurs „Lidl Fair Pay”. W ten sposób Lidl chce zwrócić uwagę na istotne kwestie dotyczące braku inkluzywności i promować dobre praktyki także poza swoimi strukturami. Wspieranie idei sprawiedliwego traktowania stanowi nieodłączną część kultury organizacyjnej sieci. Zespół Lidl Polska liczy obecnie blisko 27 tys. pracowników, a udział kobiet na stanowiskach kierowniczych wynosi około 55%. Wszyscy pracownicy na tych samych stanowiskach otrzymują jednakowe wynagrodzenia, niezależnie od subiektywnych kryteriów, jak płeć czy wiek. Decydują wyłącznie kompetencje. 

Jednym z elementów wpływających na różnice w wynagrodzeniach jest brak równowagi płci na różnych poziomach organizacyjnych oraz niedostateczna reprezentacja kobiet w lepiej płatnych funkcjach, branżach i na stanowiskach oraz w rolach przywódczych. Zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na płeć jest zatem przejawem głębszych problemów z pozyskiwaniem talentów i zarządzaniem nimi, a nie jedynie kwestią wynagrodzeń, którą należy rozwiązać samą w sobie. Według badania Korn Ferry, w zeszłym roku mężczyźni stanowili prawie 80 proc. pracowników wyższej kadry dyrektorskiej.

– W Lidl Polska podejmujemy wiele działań w celu promowania równości płci. Stawiamy na człowieka i jego kompetencje zarówno w pracy, jak i w procesie rekrutacji. Chcemy promować sprawiedliwe traktowanie pracowników poza naszymi strukturami, dlatego w 2019 roku stworzyliśmy nagrodę honorową „Lidl Fair Pay”. Jest ona przyznawana przedsiębiorstwom, które – podobnie jak my –  wspierają stosowanie jednakowej polityki płacowej oraz szanują swoich pracowników – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR  w Lidl Polska.

Jesteśmy firmą z misją, która wspiera ideę fair pay, Tworzymy środowisko pracy wolne od dyskryminacji oraz włączającą kulturę korporacyjną, w której każdy jest traktowany z szacunkiem oraz ma takie same możliwości rozwoju. Wierzymy, że dzięki takim działaniom jak Lidl Fair Pay wspieramy rozwój rynku i możemy przyczyniać się zwiększania świadomości w zakresie równego traktowania i  stosowania jednakowej polityki płacowej przez firmy wszystkich branż – podkreśla Marta Florczak, Członkini Zarządu ds. Personalnych Lidl Polska.

Właściwie zaprojektowana polityka wynagrodzeniowo-benefitowa gwarantuje każdemu pracownikowi równy dostęp do adekwatnego wynagrodzenia. Nasze pensje powinny być uwarunkowane poziomem płac rynkowych dla danego stanowiska oraz wynikami pracy wynikającymi z indywidualnych kompetencji. Niestety, w polskiej i światowej rzeczywistości nie jest to wcale tak oczywiste i powszechne, co wyraźnie widać w badaniach – na przykład Polki zarabiają średnio 2,5 proc. mniej od mężczyzn pracujących na tych samych stanowiskach, w tej samej firmie. Idea konkursu Lidl Fair Pay, w której Wedel uczestniczy już od kilku lat, promująca równość wynagrodzeń jest wciąż żywa i bardzo potrzebna, aby zmieniać zasady panujące nadal w wielu polskich przedsiębiorstwach i doceniać dobre praktyki – podkreśla Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający w firmie Wedel, która była laureatem ubiegłych edycji konkursu Lidl Fair Pay. 

Informacje o konkursie

W tym roku w konkursie „Lidl Fair Pay” poza nagrodą główną Lidl Fair Pay oraz 2. i 3. miejscem, pojawiły się nowe kategorie: Nagroda specjalna Lidl Fair Pay New Comers oraz Wyróżnienia – ZNAK JAKOŚCI Lidl Fair Pay, które przyznane zostaną firmom za działania podejmowane na rzecz sprawiedliwego traktowania w zakresie zatrudniania i wynagrodzeń. Ponadto w ramach tegorocznej edycji konkursu, zwycięzców kategorii Best Practice Fair Pay wybierze jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Lidl Polska, Korn Ferry oraz Forbes Women. Honorowi zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku października 2024 podczas Dorocznej Konferencji Korn Ferry. Partnerami konkursu są UN Global Compact Network Poland oraz Fundacja Sukces Pisany Szminką, zaś patronat medialny objął Forbes Women.
 

 

  Źródło: dane Korn Ferry 

Lidl Key Visual