Mam Marzenie

Mam Marzenie

mam marzenie logo

Fundacja Mam Marzenie ma wyjątkową misję.  Działaniu Fundacji przyświeca piękna idea – spełnianie marzeń dzieci w wieku 3-18 lat, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Przez swoją działalność chcem dostarczyć chorym dzieciom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeń, które pozwolą choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu, wniosą w ich życie radość, siłę do walki z chorobą i nadzieję na przyszłość.

Jako Lidl Polska, wierzymy w misję Fundacji i moc, którą daje podbudowana nadzieja, dlatego od 2014 r. jesteśmy m.in. głównym partnerem corocznej Gali Charytatywnej Fundacji. Ten piękny koncert jest pewnym podsumowaniem oraz zaprezentowaniem organizacji osobom, które dotychczas jej nie znały.

 

Key Visual CSR