YOU
you

Lidl realizuje międzynarodową strategię CSR „W trosce o lepsze jutro”, która odzwierciadla odpowiedzialność sieci za ludzi oraz środowisko. Inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju „Lidl YOU #teamlidl”, została zaprojektowana specjalnie dla pracowników Lidl i ma na celu wzmocnienie ich aktywności w tym obszarze.

Nasi pracownicy i menedżerowie odgrywają kluczową rolę w pomyślnej realizacji ambitnej strategii CSR firmy. Przykładem naszej aktywności jest m.in. przyjęcie w roku 2021 polityki klimatycznej, której celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych – zarówno we własnej działalności, jak i w łańcuchu dostaw. Ponadto realizujemy strategię REset Plastic, zmniejszając zużycie plastiku w opakowaniach produktów marek własnych i zwiększając wykorzystanie recyklatów. Równocześnie prowadzimy działalność charytatywną: od 15 lat współpracujemy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, którą wsparliśmy kwotą ponad 49 mln zł, angażując się w zbiórki wraz z naszymi klientami i pracownikami. Współpracujemy również z wieloma organizacjami jak np.  Federacja Polskich Banków Żywności oraz Caritas Polska, przekazując im żywność oraz wspólnie edukując na temat niemarnowania żywności. W trosce o zdrowie naszych klientów zmniejszamy zawartość soli i cukru w produktach marek własnych oraz poszerzamy asortyment produktów wegetariańskich i wegańskich. Tylko jako #teamlidl możemy stawić czoła współczesnym wyzwaniom.

Celem inicjatywy „Lidl YOU #teamlidl” jest sprawienie, aby zrównoważone działania  były widoczne i możliwe do wdrożenia dla wszystkich pracowników. Pomóc ma w tym międzynarodowa strategia zrównoważonego rozwoju Lidla, która koncentruje się na sześciu obszarach: ochrona klimatu, poszanowanie bioróżnorodności, ochrona zasobów, uczciwe postępowanie, promowanie zdrowia i angażowanie w dialog o zrównoważonym rozwoju. Program obejmuje komunikację, szkolenia, tworzenie innowacyjnych platform edukacyjnych i wymiany doświadczeń oraz programy motywacyjne umożliwiające pracownikom dzielenie się pomysłami i późniejsze stosowanie wiedzy o zrównoważonym działaniu w codziennym życiu.

 

ochrona zasobów

Ochrona Zasobów

Jako firma z branży handlu detalicznego odpowiadamy w szczególności za odpowiedzialne wykorzystanie wody, pozyskanie surowców (np. kawy, herbaty, kakao, celulozy, bawełny, ryb) ze zrównoważonych źródeł, niemarnowanie żywności oraz recykling i zamknięty obieg surowców.

ochrona klimatu

Ochrona klimatu

Ochrona klimatu jest jednym z sześciu kluczowych filarów, w które angażujemy się w ramach strategii CSR. Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele klimatyczne, aby przyczynić się do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza.  Nasze podejście polega na tym, że w pierwszej kolejności unikamy, a następnie ograniczamy i kompensujemy emisje gazów cieplarnianych.

poszanowanie różnorodności

W celu ochrony bioróżnorodności, wdrażamy działania na trzech poziomach:oferujemy certyfikowane artykuły, np. Bio, Fairtrade i GLOBALG.AP, które zapewniają odpowiednie standardy upraw,rozszerzamy asortyment o produkty roślinne oraz realizujemy projekty ekologiczne, np. sadzimy łąki kwietne przy naszych sklepach i magazynach.

uczciwe działanie

Uczciwe działanie

Opowiadamy się za dobrymi warunki pracy, równością szans i różnorodnością - zarówno we własnej działalności, jak i łańcuchach dostaw. Wspieramy również inicjatywy społeczne i projekty charytatywne.

promocja zdrowia

Promocja zdrowia

Oferujemy naszym klientom coraz szerszy asortyment zdrowej żywności i edukujemy na temat zrównoważonego stylu życia. Ułatwiamy w ten sposób podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Zapewniamy również zdrowe i bezpieczne środowisko pracy naszym pracownikom i wymagamy tego samego od naszych dostawców.

Zaangażowanie w dialog

Zaangażowanie w dialog

Informowanie, uczenie się od siebie nawzajem, wspólne opracowywanie innowacyjnych rozwiązań – zrównoważony rozwój wymaga dialogu. Stawiamy na komunikację oraz współpracę z pracownikami, klientami, dostawcami, organizacjami pozarządowymi i branżowymi oraz całym naszym otoczeniem - w celu wspólnego kształtowania bardziej zrównoważonej gospodarki.

Lidl Key Visual