Way To Go

Way To Go

Lidl w swoich łańcuchach dostaw bierze odpowiedzialność za ludzi. Oferta marki własnej Way To Go odzwierciedla nasze zaangażowanie w tym obszarze. Przekłada się również na lepsze dochody rolników, zapewniając im możliwości szkoleniowe, zwiększa równość płci oraz poziom transparentności. Podczas gdy konwencjonalna uprawa wielu surowców krytycznych ledwie zapewnia godne wynagrodzenie, Lidl i jego produkty Way To Go we współpracy z Fairtrade przyczyniają się w dłuższej perspektywie do zapewnienia producentom odpowiedniego dochodu. Jako firma odpowiedzialna społecznie nadal rozwijamy i poszerzamy to zaangażowanie, dzięki czemu jeszcze większa liczba osób w naszych łańcuchach dostaw będzie mogła czerpać korzyści ze sprawiedliwego handlu. Nasi klienci mogą dokonać trwałej zmiany, decydując się na zakup produktów Way To Go.

EFEKTYWNE PREMIE DLA ROLNIKÓW UPRAWIAJĄCYCH KAKAO

Wyróżnikiem "Way To Go" jest program, który umożliwia hodowcom kakao wprowadzenie zauważalnych usprawnień. Lidl kupuje zrównoważone kakao od organizacji zrzeszających drobnych rolników "Kuapa Kokoo" z Ghany. Dzięki programowi rolnicy mogą czerpać korzyści z każdej sprzedanej tabliczki czekolady. Otrzymują oni premię od Fairtrade, ponieważ zobowiązali się do uprawy kakao zgodnie z wytycznymi programu Fairtrade.

Lidl również wypłaca drobnym rolnikom ustaloną premię za każdą sprzedaną tabliczkę czekolady, zwaną "premią poprawiającą dochód". Aby wywrzeć długoterminowy wpływ, "premia poprawiająca dochód" nie jest wypłacana w gotówce lecz przeznaczana na dwie inicjatywy. Po pierwsze rolnicy są szkoleni w zakresie optymalizacji swoich metod uprawy i zbioru plonów, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój. Uczą się bardziej efektywnych i łagodnych form uprawy kakao, np. technik cięcia i opryskiwania.

Pozwala to  nie tylko zwiększyć plony kakao, ale  również zwiększa dochody rolników i pomaga chronić środowisko na obszarach, na których prowadzona jest uprawa. Po drugie rolnicy otrzymują wsparcie w uprawie innych roślin i surowców do produkcji np. ryżu i miodu oraz w zdobywaniu wiedzy biznesowej. Pozwala im to zróżnicować źródła dochodu, a tym samym uniezależnić się od wahań cen surowców. Dodatkowo bardziej zróżnicowane uprawy wpływają pozytywnie na jakość gleb i zachowanie bioróżnorodności.

 

Lidl Key Visual