Naukowe cele klimatyczne

Naukowe Cele Klimatyczne

Zmiany klimatyczne zagrażają naszemu bytowi i wymagają działań na każdym poziomie społecznym. Lidl od lat angażuje się w poprawę ochrony klimatu poprzez różne działania. Teraz firma podejmuje decydujący krok naprzód i stawia sobie ambitne Naukowe Cele Klimatyczne, tzw. Science Based Targets.

W sierpniu 2020 roku Grupa Schwarz w imieniu wszystkich swoich spółek zobowiązała się do realizacji inicjatywy Science Based Targets. W najbliższych miesiącach Lidl, jako część grupy, określi konkretne cele i działania, które będą dążyć do unikania, redukcji lub kompensacji emisji CO2 w działalności operacyjnej oraz w łańcuchu dostaw.

Naukowe Cele Klimatyczne

Ikona klimat

Naukowe Cele Klimatyczne, Science Based Targets (SBTs) to cele redukcyjne dla odpowiednich emisji gazów cieplarnianych, które są naukowo określone.

Inicjatywa Science Based Targets została ustanowiona w 2015 roku przez CDP (Carbon Disclosure Project), WRI (World Resources Institute), WWF (World Wide Fund for Nature) oraz UNGC (United Nations Global Compact).

Firmy uczestniczące w inicjatywie wyznaczyły sobie ambitny cel redukcji gazów cieplarnianych, za które są odpowiedzialne, zgodnie z porozumieniem klimatycznym z Paryża z 2015 r.