Lidl Sklep

Ekologiczne rozwiązania w budownictwie

Sklep Lidl

Zrównoważone budownictwo i optymalizacja zużycia energii to jedne z celów polityki klimatycznej Lidl Polska. Stawiamy na ekologiczne technologie, które wspierają nasze sieci na rzecz ochrony klimatu.

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność są wpisane w kulturę organizacyjną oraz tożsamość Lidl Polska. CSR naszej marki opiera się na sześciu filarach: zaangażowaniu w dialog, promocji zdrowia, uczciwym działaniu, ochronie zasobów, klimatu oraz poszanowaniu bioróżnorodności.

Strategia klimatyczna

Lidl Polska działa według priorytetów określonych w strategii na lata 2020–2025, wdrożonej w 2019 roku, która wyznacza najważniejsze obszary naszego działania. Ważnym jej aspektem są działania w celu ochrony klimatu. W 2021 roku Lidl Polska przyjął politykę klimatyczną, której celami są redukcja emisji gazów cieplarnianych – zarówno we własnej działalności, jak i w łańcuchu dostaw – oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej. Na podstawie istniejącego śladu węglowego zostały zdefiniowane konkretne plany i działania.

Do 2030 roku międzynarodowo Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne o 80% (w porównaniu z 2019 r.). Aby osiągnąć ten ambitny cel klimatyczny, plan działania obejmuje zarówno emisje pośrednie, które występują w łańcuchach dostaw firmy, jak i emisje bezpośrednie, powstające w sklepach i obiektach Lidl Polska.

Odzysk ciepła z lad chłodniczych i pompy ciepła

Od 2014 r. w naszych sklepach montowane są instalacje grzewczo-wentylacyjne oparte w głównej mierze na odzysku ciepła z lad chłodniczych. Układ odzysku współpracuje z instalacjami pod posadzkowymi oraz gruntowymi pompami ciepła, które zapewniają maksymalne zapotrzebowanie na ciepło w obiektach. Instalacja wykorzystuje do ogrzewania i chłodzenia energię skumulowaną w gruncie (odnawialne źródło energii). Obecnie Lidl Polska posiada około 300 sklepów wyposażonych w tę technologię i jest liderem w tym obszarze w branży. Dodatkowo zastosowana rekuperacja w systemach wentylacji sterowana czujnikiem dwutlenku węgla stanowi ekonomiczny i proekologiczny sposób wentylacji budynków.

Od wielu lat standardowym rozwiązaniem przy budowie obiektów sieci są odwierty geotermalne współpracujące z gruntowymi pompami ciepła. Geotermia, poza ogrzewaniem, umożliwia również wysokoefektywne chłodzenie w sezonie letnim.

Lidl Polska posiada już ponad 1/3 sklepów wyposażonych w wyżej wymieniony system grzewczo-wentylacyjny, a to nie koniec, ponieważ sieć planuje dalszy rozwój w tym zakresie.

Oprócz tego sieć podjęła wiele działań mających na celu redukcję zużycia energii elektrycznej w sklepach i centrach dystrybucyjnych, a co za tym idzie, zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat i środowisko. Działania te prowadzone są w obszarach instalacji elektrycznych, oświetlenia, systemów klimatyzacyjnych, itp.

Fotowoltaika

Od kilku lat standardowym wyposażeniem nowych sklepów Lidl Polska są instalacje fotowoltaiczne o mocy 50 kWp. W instalacje o analogicznej mocy sukcesywnie doposażanie są też sklepy istniejące. Pod koniec 2023 r. istniało 238 sklepów zasilanych czystą energią słoneczną. Większe instalacje wykonywane są podczas realizowanych inwestycji magazynowych.

100% całkowitego zużycia energii elektrycznej w Lidl Polska pochodzi ze źródeł odnawialnych, częściowo wytworzonej we własnym zakresie, a częściowo zakupionej. Obecnie instalacje fotowoltaiczne wykorzystywane są w 5 centrach dystrybucyjnych sieci. Dzięki temu pobierane jest mniej energii z sieci elektroenergetycznej. Jeśli systemy fotowoltaiczne wytwarzają więcej energii elektrycznej niż zużywana jest na własne potrzeby, odprowadzana jest ona do sieci. Warto podkreślić, że wszystkie instalacje fotowoltaiczne Lidl w Polsce w 2023 roku wyprodukowały 7 182 MWh (czyli tyle, ile rocznie zużywa około 1200 domów jednorodzinnych), gdzie zdecydowana większość wytworzonej energii została skonsumowana na potrzeby własne sklepów.

Flagowy projekt

Największa zrealizowana przez sieć instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana jest na dachu Centrum Dystrybucji Lidl w Dobroszycach, liczy ona 2 100 pojedynczych paneli i posiada moc 998,82 kWp. Dla porównania, typowa instalacja dla domku jednorodzinnego to średnio od ośmiu do kilkunastu paneli.

Stosowane w naszych budynkach ekologiczne technologie pozwalają na znaczne zminimalizowanie wpływu na środowisko naturalne. Doskonałym przykładem jest Centrum Dystrybucji w Dobroszycach. W obiekcie zastosowano instalację fotowoltaiczną, która jest w stanie pokryć około 20 proc. całorocznego zapotrzebowania magazynu na energię elektryczną. Znajduje się tam także jedna z większych w Polsce instalacji chłodniczych napełnionych wyłącznie naturalnym czynnikiem chłodniczym – amoniakiem. Ponadto wprowadzono system odzysku ciepła z instalacji chłodniczych– rozwiązanie przyjęte od wielu lat jako standard dla wszystkich obiektów sieci Lidl Polska. Dzięki zastosowaniu odzysku ciepła z instalacji chłodniczej w dziesięciu naszych centrach dystrybucji, redukujemy zużycie gazu ziemnego aż o 2 mln metrów sześciennych rocznie. Magazyn ma także własne ujęcie wody dla celów technologicznych oraz system wykorzystania wody deszczowej w instalacjach sanitarnych. Zastosowano również dodatkowe naświetlenia w ścianach zewnętrznych, znacznie zwiększające udział światła naturalnego w magazynie. – mówi Marcin Stopa, Członek Zarządu Lidl Polska

Co więcej, przy obiekcie posiano największą łąkę kwietną w Polsce, o powierzchni ok. 80 000 m². Łąki kwietne są także wysiewane przy wybranych sklepach Lidl Polska. Firma wspiera w ten sposób bioróżnorodność, która ma wpływ na ochronę klimatu.

Sieć popularnych sklepów Lidl to również jeden z prekursorów elektromobilności w polskim sektorze retail. Pierwsze stacje ładowania dla klientów uruchomiono w 2017 roku w Poznaniu i Warszawie. Już wtedy Lidl Polska podkreślał, że chodzi o promowanie niskoemisyjnego transportu oraz wsparcie rozwoju elektromobilności w Polsce.

Od tamtej pory Lidl konsekwentnie rozwija infrastrukturę ładowania dla aut elektrycznych. Pod koniec 2023 roku stacje działały już przy 60 sklepach, a spółka zapowiedziała, że planuje, aby do 2025 roku wszystkie placówki posiadały własne stacje ładowania. 

Jako Lidl Polska dążymy do zminimalizowania wpływu na zmiany klimatyczne i stałego ograniczania emisji gazów cieplarnianych poprzez opracowanie strategii oraz celów klimatycznych. Jednym z działań w tym zakresie jest wspieranie rozwoju elektromobilności – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR w Lidl Polska.