Woda słodka

Woda słodka

Woda jako zasób

Woda jest niezbędna do przetrwania człowieka, dlatego też głównym wyzwaniem XXI wieku jest zapewnienie wystarczającej ilości czystej wody dla rosnącej populacji światowej. W 2010 roku dostęp do czystej wody został nawet zdefiniowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako prawo człowieka: Każda osoba ma prawo do czystej wody do picia i higieny osobistej. Świeża woda jest również niezbędna do wytwarzania produktów przemysłowych i rolnych.

70% zasobów wodnych na świecie jest wykorzystywanych przez rolnictwo - w większości do nawadniania i produkcji żywności. 20% zużywane jest przez przemysł, a 10% przez gospodarstwa domowe. Oprócz ogromnego zużycia wody, przemysł i rolnictwo przyczyniają się również do zanieczyszczenia wody.

Dla bardziej świadomego wykorzystania wody

Dla bardziej świadomego wykorzystania wody

Dla Lidl Polska kwestia deficytu wody nie jest problemem na przyszłość, lecz na teraz. Duża część naszych przychodów pochodzi z produktów rolnych. Ponieważ rolnictwo zużywa szczególnie duże ilości wody, powinno uczestniczyć w ograniczaniu negatywnych skutków tego zużycia. Odpowiedzialność za wodę i jej bardziej efektywne wykorzystanie jako zasobu jest dla nas bardzo ważne. Poprzez zmniejszenie naszego własnego zużycia wody oraz jej wykorzystaniu w całym łańcuchu wartości, możemy być świadomi naszego tzw. śladu wodnego.

Na przykład "ślad wodny" zaparzonej kawy, która zmieściłaby się w podstawowej filiżance (o poj. 125 ml) wynosi aż 132 litry, z czego większość stanowi woda zużywana przez krzewy kawowe na etapie uprawy kawy. Duży "ślad wodny" w regionach z istotną ilością opadów jest mniej problematyczny niż "ślad wodny" w miejscach suchych. Tak więc rozpatrywanie samego "śladu wodnego" nie wystarczy.

Dla Lidl Polska kluczowe znaczenie ma uwzględnienie zużycia wody w całym łańcuchu dostaw, wraz z rozpatrzeniem wyzwań regionalnych. W tym celu wykorzystujemy analizy ryzyka wodnego, które służą do bardziej zrównoważonej współpracy z naszymi dostawcami w zakresie zużycia wody.

Zobowiązanie Lidla w zakresie zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych

Lidl pracuje nad aktywnym inicjowaniem zmian w obszarze gospodarki wodnej. Jednym z działań jest rozszerzenie ilości certyfikowanych produktów w swoim asortymencie pod kątem oszczędności wody. W związku z tym wspieramy uznane inicjatywy w zakresie certyfikacji produktów pod kątem gospodarki wodnej, a jednocześnie zapewniamy minimalne standardy w zakresie zrównoważonych praktyk produkcyjnych. Lidl jest członkiem organizacji Alliance for Water Stewardship (AWS), której celem jest dążenie do sprawiedliwego społecznie, zrównoważonego ekologicznie i korzystnego ekonomicznie wykorzystania wody. AWS jest pierwszym globalnym standardem, który mierzy zużycie wody w danym miejscu w oparciu o kryteria społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, korzystając z niezależnych, możliwych do sprawdzenia metod. Ponadto chcemy bliżej współpracować z instytucjami certyfikującymi, które wyraźnie koncentrują się na wodzie. Przykładem tego jest Global GAP Spring.

W grudniu 2014 roku Lidl zobowiązał się do realizacji zobowiązania Greenpeace dotyczącego detoksykacji tak, aby w znacznym stopniu wyeliminować stosowanie i uwalnianie jedenastu substancji chemicznych, sklasyfikowanych przez Greenpeace w ramach produkcji tekstyliów i obuwia do 2020 roku. Zgodnie ze zobowiązaniem Detox, ścieki i osady ściekowe w naszych zakładach produkcyjnych są testowane na obecność zanieczyszczeń przynajmniej raz w roku w celu zapewnienia, że nasze specyfikacje chemiczne są wdrażane.

Każda kropla ma znaczenie - wpływa na oszczędność wody

Każda kropla ma znaczenie - wpływa na oszczędność wody

Oprócz optymalizacji gospodarki wodnej w ramach naszego łańcucha dostaw, chcemy również zwiększyć świadomość w zakresie zużycia wody poprzez oznaczenie "oszczędzaj wodę". Oznaczenie to znajduje się na tylnej stronie opakowania dla wybranych produktów, które wymagają wody do ich wykorzystania.


Klienci mogą myśleć o ograniczeniu zużycia wody już podczas zakupu produktów, a następnie ponownie podczas ich użytkowania. Jest to zgodne z ideą, że każdy powinien robić wszystko, co w jego mocy, aby zmniejszyć zużycie wody i w ten sposób przyczynić się do zachowania zasobów wodnych.

Przygotowaliśmy również kilka wskazówek dla tych, którzy chcą więcej myśleć o swoim zużyciu wody i o tym, jak oszczędzać wodę w domu.

wskazowki jak oszczedzac wode