Zapraszamy do lektury pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju Lidl Polska. Podsumowujemy w nim działalność naszej firmy w dwóch ostatnich latach obrotowych: od 1 marca 2017r. do 28 lutego 2019 r. W raporcie skupiamy się na najważniejszych działaniach wynikających z naszego podejścia do celów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w tym okresie. Jeżeli nawiązujemy do działań lub wyników spoza okresu 03.2017 r. – 02.2019 r., każdorazowo zaznaczamy to w treści raportu. Dotyczy to m.in. naszych celów na przyszłość, które są ważne zarówno dla nas, jak i dla naszych interesariuszy. Raport ten jest wynikiem wielomiesięcznej pracy licznego zespołu pracowników Lidl Polska oraz zaangażowania szerokiego grona osób z naszego otoczenia społecznego i biznesowego, za które serdecznie dziękujemy.