Lidl i WWF łączą siły w ramach międzynarodowego partnerstwa

27.06.2024 07:00:00 | Janowice

Lidl WWF

Thomas Vellacott, CEO WWF CH, Christoph Pohl, Head of Purchasing Lidl International oraz Kirsten Schuijt, Director General WWF International (od lewej) // Zdjęcie: WWF

Lidl, jeden z największych detalistów na świecie, oraz WWF, jedna z najbardziej znanych i niezależnych organizacji zajmujących się ochroną środowiska, ogłaszają nawiązanie nowego pięcioletniego, strategicznego partnerstwa obejmującego 31 krajów. Długoterminowa współpraca z WWF skupi się na działaniach w łańcuchu wartości Lidla, mając na celu stawienie czoła globalnym wyzwaniom ekologicznym naszych czasów. Partnerstwo umożliwi większej liczbie odbiorców dostęp do bardziej zrównoważonych wyborów i będzie promować modele biznesowe działające w harmonii z naturą i w granicach planety.

Nowy filar zaangażowania w zrównoważony rozwój

Partnerstwo stanowi nowy etap w wieloletnim zaangażowaniu Lidla w zrównoważony rozwój, realizowanym w ramach międzynarodowej strategii firmy. Wspólnym celem jest umożliwienie klientom dokonywania jeszcze bardziej świadomych i zrównoważonych wyborów.

"Łącząc siły"

"Jako jeden z największych sprzedawców detalicznych żywności zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności i wpływu. Podejmujemy się wyzwania prowadzenia działalności z poszanowaniem możliwości planety. Dla Lidla zrównoważone zarządzanie to nie tylko kwestia podejścia, ale również podstawa zapewnienia możliwości długofalowej działalności firmy. Dzięki wsparciu i wiedzy WWF, nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju osiągnie wyższy poziom. Tylko współpracując możemy pokonać główne globalne wyzwania, takie jak zmiana klimatu i utrata ekosystemów. Dlatego wierzymy w silne partnerstwa, które pozwolą nam wspólnie tworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość"- mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR w Lidl Polska 

Kirsten Schuijt, dyrektor generalna WWF International, dodaje: "Sposób, w jaki produkujemy i konsumujemy żywność i energię, jest jednym z głównych czynników powodujących utratę ekosystemów i zmiany klimatyczne. Aby zatrzymać i odwrócić ten kryzys, potrzebujemy odważnych i pilnych działań mających na celu zmianę naszych systemów żywnościowych i energetycznych. Sektor spożywczy i handel detaliczny odgrywają kluczową rolę w napędzaniu tej zmiany. Lidl, jako jeden z największych detalistów na arenie międzynarodowej, ma ogromny potencjał do inicjowania zrównoważonych zmian w branży. WWF z dumą towarzyszy Lidlowi w tej podróży, wspierając go i stawiając przed nim wyzwania".

Wspólnie silniejsi w 31 krajach

Lidl i WWF współpracują już od kilku lat w ramach projektów w Szwajcarii, Austrii i w Polsce. Nowe partnerstwo rozszerza tę współpracę na skalę globalną, aby wspierać odpowiedzialny biznes na poziomie międzynarodowym. Lidl stawia sobie za cel zwiększenie dostępu do zrównoważonych produktów dla klientów na całym świecie oraz współpracę z WWF w celu zapewnienia bardziej przyjaznych dla planety wyborów żywieniowych, a tym samym aktywnego kształtowania zrównoważonej transformacji. Partnerstwo z WWF będzie koncentrować się na następujących kluczowych obszarach:

  • Ochrona i promowanie różnorodności biologicznej
  • Odpowiedzialne zarządzanie zasobami wodnymi
  • Ochrona klimatu w oparciu o  Naukowe Cele Klimatyczne, tzw. Science Based Targets
  • Budowanie i rozwijanie przejrzystych, wolnych od wylesiania i przekształceń łańcuchów dostaw
  • Odpowiedzialne pozyskiwanie kluczowych surowców, takich jak olej palmowy, soja, kakao, herbata, kawa, drewno i produkty wykonane z papieru
  • Odpowiedzialne pozyskiwanie ryb i owoców morza oraz ochrona kluczowych łowisk i stad
  • Promowanie bardziej świadomych i zrównoważonych diet i wzorców konsumpcji
  • Ograniczenie marnowania żywności

Oprócz zaangażowania w działania w łańcuchu wartości, Lidl będzie również wspierał wybrane projekty ochrony środowiska realizowane przez WWF, mające na celu ochronę środowiska w regionach, z których firma pozyskuje produkty.

kontakt prasowy

Biuro Prasowe Lidl Polska
biuro.prasowe@lidl.pl
(22) 508 21 00

udostępnij

dowiedz się więcej