Lidl Polska i Fundacja WWF Polska łączą siły na rzecz ochrony bioróżnorodności w Polsce

30.10.2023 | Warszawa

Współpraca Lidl Polska i WWF na rzecz bioróżnorodności

Nadmierne zużywanie zasobów naturalnych czy ocieplenie klimatu to tylko niektóre z elementów wpływających na stan środowiska, w tym utratę bioróżnorodności. Dlatego Lidl Polska wspólnie z Fundacją WWF Polska zrealizują projekt odtworzenia krajobrazu rolniczego w Polsce, żeby wesprzeć w nim proces wzrostu różnorodności biologicznej. W planach są akcja nasadzeń śródpolnych i warsztaty organizowane z myślą o  dostawcach Lidl Polska, czyli przede wszystkim rolnikach i producentach.
 

Lidl Polska razem z Fundacją WWF Polska realizują pilotażowy projekt zadrzewienia pól w gminie Grodzisk Wielkopolski. W ciągu 4 dni posadzonych zostanie 300 drzew, które będą wspierać bioróżnorodność na tym obszarze. Nasadzenia wykona Patryk Kokociński, zwycięzca konkursu Rolnik Roku regionu Morza Bałtyckiego 2021, organizowanego przez Fundację WWF Polska.

W ramach projektu utworzone zostaną 3 szpalery drzew wzdłuż cieków, przy polach lub pomiędzy polami uprawnymi. To działanie zapewni miejsce do życia dla wielu odmian roślin i zwierząt, zwiększy wychwytywanie wilgoci z powietrza, a także zmniejszy negatywny wpływ wiatru na uprawy i glebę. Nasadzenia śródpolne zwiększą również ochronę zapylaczy oraz zapewnią siedliska dla wielu gatunków zwierząt i roślin, co przyczyni się do zmniejszenia liczby szkodników. 

„W dzisiejszym świecie wspieranie bioróżnorodności jest niezwykle ważne, bowiem przyszłość jest z nią ściśle związana. Ponad 80% gatunków roślin uprawnych, jest mniej lub bardziej zależna od zapylania, głównie przez owady. Jeśli chcielibyśmy przejąć rolę zapylaczy, musielibyśmy wydawać na to rocznie niemal 15 miliardów euro rocznie. Ponad połowa całkowitego światowego Produktu Krajowego Brutto jest umiarkowanie lub wysoce zależna od przyrody i jej usług. Planeta to „ręka, która nas karmi”. Bez zachowania i odtworzenia różnorodności biologicznej po prostu będzie trudno nam przetrwać” mówi Dariusz Gatkowski, ekspert ds. różnorodności biologicznej w WWF Polska.

„Wspieranie bioróżnorodności jest dla nas bardzo ważne, bo ma ona bezpośredni wpływ na nasze życie. W dzisiejszych czasach różnorodność biologiczna jest mocno zachwiana i wielu gatunkom grozi wyginięcie. Dlatego podejmujemy szereg działań, aby temu zapobiec – ochrona bioróżnorodności jest jednym z sześciu filarów naszej strategii CSR. Akcja nasadzeń śródpolnych oraz warsztaty ze zrównoważonej produkcji dla dostawców Lidl Polska to nasze kolejne działania na rzecz ochrony planety”komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

Poza projektem nasadzeń śródpolnych, Lidl Polska i Fundacja WWF Polska będą szerzyć dobre praktyki wśród dostawców współpracujących z siecią, by ich sposób pracy również wspierał bioróżnorodność. Rolnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach tematycznych związanych z walką z kryzysem klimatycznym. W celu przybliżenia tematu klientom i innym zainteresowanym osobom zostały przygotowane również dwa podcasty „Naturalnie z WWF” i „Dobry temat!” Lidl Polska, opowiadające o znaczeniu bioróżnorodności oraz o dobroczynnym wpływie zadrzewienia śródpolnego. 

 

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „Dobry temat!”, który jest dostępny 
na kanale Youtube Lidl Polska

 https://www.youtube.com/watch?v=K3j3yaT5Oao

kontakt prasowy

Biuro Prasowe Lidl Polska
biuro.prasowe@lidl.pl
(22) 508 21 00

udostępnij

dowiedz się więcej