Mały procent, wielka pomoc!

20.03.2020 12:00:00 | Warszawa
Mały procent, wielka pomoc!

Lidl Polska w tym roku również prowadzi kampanię informacyjną pod hasłem "Mały procent, wielka pomoc". Wielu z nas decyduje się przekazać 1% podatku, dzięki czemu wzrasta liczba podatników wspierających organizacje pozarządowe w takiej formie. Lidl Polska, poprzez współpracę z organizacjami pożytku publicznego oraz zachęcanie Polaków do przekazania na ich rzecz 1% podatku, angażuje  w działania dobroczynne nie tylko klientów sieci, ale także jej pracowników. Celem akcji jest informowanie i zachęcanie Polaków do pomagania innym w bardzo prosty sposób – wystarczy tylko wpisanie nazwy i numeru KRS wybranej organizacji do odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT). W aktualnej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia wielu Polaków w związku z pandemią COVID-19, wsparcie finansowe każdej z tych organizacji ma ogromne znaczenie. Środki przekazane na rzecz organizacji przyczyniają się do wsparcia ich celów statutowych i pośrednio do pomocy najbardziej potrzebującym, którzy są szczególnie teraz narażeni pod względem żywieniowym jak i zdrowotnym.

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do akcji i rozliczenia podatku z przekazaniem 1% wybranej organizacji. Pamiętajmy, że każda, nawet najmniejsza kwota to ogromne wsparcie dla każdej z nich!

 

Caritas Polska

Caritas jest największą organizacją dobroczynną w Polsce, której historia sięga lat 20. XX wieku. W swojej dzisiejszej działalności dociera do setek tysięcy potrzebujących w całym kraju i poza jego granicami. Działania charytatywne w Polsce koncentrują się na udzielaniu pomocy żywnościowej osobom potrzebującym poprzez prowadzenie zbiórki żywności w ramach akcji „Tak. Pomagam!”, realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, oraz projektów: Spiżarnia Caritas, Kromka chleba Caritas, Karta na codzienne zakupy i Wigilia Caritas. Rodzinom, dzieciom i młodzieży pomaga realizując programy: Wakacyjna Akcja Caritas, Program „Skrzydła” i „Dwa Talenty”, Tornister Pełen Uśmiechów, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Caritas Polska koordynuje pracę 41 diecezjalnych i archidiecezjalnych Caritas w Polsce, wspierając je w wykonywaniu ich zadań. Caritas diecezjalne prowadzą w całym kraju ponad 1000 wyspecjalizowanych placówek, w tym m.in. schroniska/noclegownie dla bezdomnych, warsztaty terapii zajęciowej, domy dla samotnych matek z dziećmi, jadłodajnie dla ubogich, okna życia, hospicja i ośrodki kolonijne.

Rozlicz podatek i przekaż 1% na rzecz Caritas Polska. W deklaracji wystarczy wpisać nr KRS: 0000198645.

 

Federacja Polskich Banków Żywności

Federacja Polskich Banków Żywności zrzesza 31 Banki Żywności na terenie całej Polski. Banki Żywności walczą o pełne wykorzystanie produktów spożywczych  w Polsce. Tworzą system, w którym wszelkie nadwyżki, dzięki hojności darczyńców, mogą być błyskawicznie przekazane osobom najbardziej potrzebującym. Banki Żywności to również sztab ekspertów, którzy o zdrowym odżywianiu, ale i o smacznej kuchni wiedzą wszystko. Prowadzą również kampanie, które przekonują Polaków do tego, jak łatwo jest nie marnować pieniędzy, nie wyrzucać jedzenia i oszczędzać je także dla innych Zbiórki jedzenia w sklepach organizowane przez Banki Żywności kilka razy do roku pozwalają dziesiątkom tysięcy Polaków pokazać swe wielkie serca i podzielić się zakupami tak, by zaspokoiły głód ludzi żyjących w trudnych warunkach. Banki Żywności wpierają żywnością około 2 milionów osób rocznie. Federacja jest także aktywnym partnerem w debacie publicznej i działaniach legislacyjnych z zakresu polityki społecznej, działalności organizacji pozarządowych, czy współpracy sektorowej.

Rozlicz swój podatek i przekaż 1% na rzecz Federacji Polskich Banków Żywności lub wybranego Banku Żywności! W deklaracji wystarczy wpisać nr KRS: 0000063599.

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znana jest głównie z organizowanych corocznie w styczniu zbiórek pod nazwą „Finał WOŚP”, w ramach których gromadzone są fundusze przekazywane na wsparcie polskiej medycyny dziecięcej oraz dla godnej opieki medycznej seniorów. Jak dotąd środki zebrane przez WOŚP przekazywane były m.in. na zakup sprzętu dla ratowania życia wcześniaków i niemowląt, dzieci z wrodzonymi wadami serca, dzieci z chorobami onkologicznymi, czy dzieci poszkodowanych w wypadkach.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podejmuje działania w zakresie ochrony zdrowia, polegające na ratowaniu życia chorych osób, a szczególnie dzieci oraz działania na rzecz poprawy stanu ich zdrowia. Celem Fundacji jest także promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Rozlicz swój podatek i przekaż 1% na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy! W deklaracji wystarczy wpisać nr KRS: 0000030897.

 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii założona w 1991 r. z inicjatywy i pod kierunkiem profesora Zbigniewa Religi zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do praktyki klinicznej najnowszych metod i technik ratowania ludzkiego życia, gdy zagrożone jest serce oraz organizuje specjalistyczne warsztaty technik chirurgicznych dla studentów medycyny i młodych lekarzy. We własnym Instytucie Protez Serca prowadzi badania naukowe i prace wdrożeniowe związane z polskim sztucznym sercem dla dorosłych i dla dzieci, robotyką medyczną, inżynierią tkankową wykorzystywaną w celach leczniczych oraz wykorzystaniem technik inżynierii tkankowej w terapii serca.

Rozlicz swój podatek i przekaż 1% na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi! W deklaracji wystarczy wpisać nr KRS: 0000069136.

 

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zrzesza ponad 30 tysięcy chorych i niepełnosprawnych dzieci z całego kraju. Refunduje koszty operacji, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego i lekarstw. Prowadzi trzy ośrodki rehabilitacji - AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS w Warszawie. Dzieciom i ich opiekunom, przyjeżdżającym z daleka na turnusy rehabilitacyjne do fundacyjnych ośrodków, oferuje pobyt w hostelach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Rozlicz podatek i przekaż 1% na rzecz Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" W deklaracji wystarczy wpisać nr KRS: 0000037904.

 

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

Fundacja powstała w 2003 r. Jej głównym celem jest pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną – najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundacja organizuje co roku ogólnopolskie projekty integracyjne, m.in.: Festiwal Zaczarowanej Piosenki, Akademię Odnalezionych Nadziei, Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”. Ponadto wybudowała i prowadzi dwa ośrodki terapeutyczno-rehabilitacyjne: „Dolinę Słońca” w podkrakowskich Radwanowicach i Warsztaty Terapii Zajęciowej w nadbałtyckim Lubiatowie. Zajmuje się także wspieraniem leczenia, rehabilitacji oraz edukacji. Do tej pory pomogła ponad 30 000 osób chorych i niepełnosprawnych w całej Polsce. Funkcję prezesa fundacji Anna Dymna pełni społecznie.

Rozlicz podatek i przekaż 1% na rzecz Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. W deklaracji wystarczy wpisać nr KRS: 0000174486.

 

Fundacja Mam Marzenie

Fundacja powstała w Krakowie w 2003 r. jako niezależna i samodzielna organizacja, skupiająca wyłącznie wolontariuszy. Misją Fundacji Mam Marzenie jest spełnianie marzeń dzieci w wieku 3-18 lat, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Przez swoją działalność fundacja chce dostarczyć chorym dzieciom i ich rodzinom niezapomnianych wrażeń, które pozwolą choć na chwilę zapomnieć o cierpieniu, wniosą w ich życie radość, siłę do walki z chorobą i nadzieję na przyszłość.

Początkowo Fundacja Mam Marzenie działała w Krakowie, Warszawie i w Poznaniu. Od 2007 roku działa już na terenie całej Polski i obecnie posiada 16 oddziałów. Przez ponad 17 lat fundacja spełniła marzenia i uszczęśliwiła prawie 9 000 dzieci, dlatego aż około 18 000 rodziców wyraziło wdzięczność i podziękowało jej za zaangażowanie. Mam Marzenie działa w całej Polsce i posiada już ponad 400 aktywnie działających wolontariuszy w różnym wieku jednak z wielką chęcią spełniania marzeń.

Rozlicz podatek i przekaż 1% na rzecz Fundacji Mam Marzenie. W deklaracji wystarczy wpisać nr KRS: 0000177137.

dowiedz się więcej