Bez mikroplastiku

Bez mikroplastiku

Oznaczenie "receptura bez mikroplastiku"

Oznaczenie Lidla "receptura bez mikroplastiku"

Plastik jest obecny w codziennym życiu konsumentów. Dostaje się do środowiska na różne sposoby i przede wszystkim zanieczyszcza wody oraz oceany. Nawet najmniejsze cząsteczki tworzyw sztucznych z produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych przyczyniają się do oddziaływania na środowisko jako jeden z licznych emiterów. Dlatego też Lidl postawił sobie za cel usunięcie ze swoich produktów mikrocząstek tworzyw sztucznych, zwanych również mikroplastikiem. Do końca 2021 roku większość asortymentu kosmetyków ma stać się wolna od mikroplastiku.

Lidl Polska wprowadza oznaczenie "Receptura bez mikroplastiku" dla produktów z branży kosmetycznej i pielęgnacji ciała tak, aby klienci mogli szybko zidentyfikować, które produkty są wolne od mikroplastiku w zależności od ich receptur. Wiele produktów jest już pozbawionych mikroplastiku, a doprecyzowanie komunikacji w tym zakresie, znacznie zwiększa przejrzystość dla klientów.

Lidl już od 2015 roku intensywnie pracuje nad zagadnieniem mikroplastiku w ramach swojego zaangażowania w promowanie zrównoważonego rozwoju. Wspólnie z dostawcami produktów kosmetycznych i higieny osobistej, Lidl zgodził się nie stosować stałych, podstawowych tworzyw sztucznych typu A w recepturach produktów marek własnych. Nie stosuje się stałych cząstek tworzyw sztucznych o działaniu ścierającym mniejszych niż pięć milimetrów, jak również innych nie ulegających biodegradacji polimerów syntetycznych, które są stałe, rozproszone, żelopodobne, rozpuszczone lub płynne. Oprócz redukcji pierwotnego mikroplastiku, Lidl prowadzi również badania nad substytutami o takich samych właściwościach dla produktów kosmetycznych i higieny osobistej.

Dzięki rozwojowi w tym kierunku, Lidl nie tylko spełnia wymagania klientów, ale także pomaga chronić środowisko przed zanieczyszczeniami z tworzyw sztucznych

Nasza definicja mikroplastiku

Obecnie nie istnieje jednolita definicja mikroplastiku, dlatego Grupa Schwarz, do której należą Lidl i Kaufland, stworzyła własną definicję. Lidl rozumie cząsteczki mikroplastiku jako stałe, wizualnie rozpoznawalne cząsteczki tworzywa sztucznego, które są mniejsze niż pięć milimetrów i nie rozpuszczają się w wodzie. W przyszłości dostawcy Lidla będą zobowiązani do przestrzegania wymogów dotyczących mikroplastiku.

Obecnie brane są pod uwagę następujące rodzaje tworzyw sztucznych:

Poliamid (PA); Polietylen (PE); Politereftalan etylenu (PET); Poliester (PES); Poliimidy (PI); Polipropylen (PP); Poliuretany (PUR).

Inne nieulegające biodegradacji polimery syntetyczne, które są stałe, rozproszone, żelopodobne, rozpuszczone lub płynne, są również włączone do produkcji produktów marki własnej Lidla. Bardziej szczegółowe informacje na temat tych tworzyw sztucznych można znaleźć w pisemnym stanowisku dotyczącym mikroplastiku.

Wszystkie produkty Lidla są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie bezpieczeństwa produktów.

 

Dwa rodzaje mikroplastiku

Pierwotny mikroplastik

Rozróżnia się mikroplastik pierwotny i wtórny. Pierwszy to wytwarzane przemysłowo cząstki tworzyw sztucznych, które są celowo dodawane do produktu. Należą do nich na przykład mikrodrobiny plastiku, które są używane w kosmetykach jako materiał ścierny służący złuszczaniu skóry. W dyskusji na temat stałych cząstek tworzywa sztucznego, które są mniejsze niż pięć milimetrów, często używa się terminu „mikrokulki” (tzw. microbeads).

Wtórny mikroplastik

Natomiast wtórny mikroplastik powstaje dopiero wtedy, gdy tworzywa sztuczne ulegają rozkładowi. Chodzi tu na przykład o zużycie opon lub odpady wykonane z tworzyw sztucznych, takie jak opakowania, torby lub butelki (tak zwany makroplastik), które przedostają się do środowiska i rozpadają się na coraz mniejsze plastikowe części.

Więcej na temat mikroplastiku

Dlaczego tworzywa sztuczne są używane w kosmetykach i środkach higieny osobistej?
Mikroplastik w produktach kosmetycznych i pielęgnacyjnych pełni różne funkcje, np. w szamponie ułatwia rozczesywanie. Mikroplastik ułatwia również wchłanianie kremów i balsamów oraz zwiększa odporność na wodę w produktach do ochrony przeciwsłonecznej. Microplastik działa również jako środek matujący, zapewniając bardziej kremowy wygląd mydeł.

Jak można uniknąć stosowania mikroplastiku?
Lidl koncentruje się na bardziej przyjaznych dla środowiska alternatywach, np.: stały mikroplastik na bazie polietylenu (PE) i polipropylenu (PP) został zastąpiony przez cząsteczki pumeksu (Perlit) w peelingach pod prysznic lub przez cząsteczki bambusa (Bambusa Arundinacea Stem Powder) w peelingach do mycia.

W przyszłości w celu zastąpienia płynnego mikroplastiku, będą testowane i oceniane inne substancje, w ścisłej współpracy z dostawcami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo produktu, zgodność z zasadami ochrony środowiska, skuteczność i technologiczne możliwości zastosowania.

Wyzwania związane z mikroplastikiem w środowisku naturalnym
Mikroplastik, który nie ulega biodegradacji, może być przyswajany przez żywe organizmy w oceanach, a tym samym trafiać do ludzkiego łańcucha pokarmowego. Stopień, w jakim cząstki tworzyw sztucznych stanowią zagrożenie dla ludzi i zwierząt, jest obecnie przedmiotem różnych badań naukowych.

Nie ulega wątpliwości, że tworzywa sztuczne nie należą do środowiska naturalnego, dlatego Lidl angażuje się w ograniczanie emisji tworzyw sztucznych w ramach strategii REset Plastic.

Zagadnienie mikroplastiku w strategii REset Plastic

Zagadnienie mikroplastiku w strategii REset Plastic

Poprzez zintegrowaną strategię REset Plastic, Grupa Schwarz postawiła sobie za cel ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych i dążenie do tego, aby tworzywa sztuczne nadawały się do recyklingu. W ten sposób Grupa przyjmuje na siebie odpowiedzialność za działanie w sposób świadomy ekologicznie.

W tym kontekście Lidl Polska współpracuje ze swoimi dostawcami w zakresie strategii REset Plastic w celu optymalizacji produktów i opakowań produktów. Przykładem tych działań jest konsekwentna redukcja ilości mikroplastiku w produktach marki własnej w sektorze kosmetyków i środków higieny osobistej. Cel stanowi bardziej przyjazne dla środowiska alternatywy zamiast mikroplastiku.

 

 

Holistyczna, międzynarodowa strategia REset Plastic podzielona jest na pięć następujących obszarów działania:

Redukcja - REduce
Design - REdesign
Recycling - REcycle
Eliminacja - REmove
Innowacja i edukacja - REsearch

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://reset-plastic.com/en/