Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Czym jest dla nas zrównoważony rozwój?

W Lidlu wierzymy, że odpowiedzialna firma może więcej. Może pomagać oraz ma realny wpływ na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Dlatego zrównoważony rozwój stanowi integralną część strategii firmy. To nasz sposób na spełnianie obietnicy jakości, a przez to zabezpieczenie przyszłości dla kolejnych pokoleń. Dążymy do stałej poprawy w całym naszym łańcuchu wartości. Jesteśmy przy tym zwolennikami stosowania prostych rozwiązań. 

Od wielu lat podejmujemy działania, które są poparciem dla powyższej deklaracji. Realizujemy je niezmiennie pod hasłem "W trosce o lepsze jutro" w ramach pięciu filarów, które tworzą następujące obszary: asortyment, dostawcy, pracownicy, środowisko, społeczeństwo.

Publikacje

W Lidlu wierzymy w odpowiedzialną i przejrzystą komunikację, zarówno w punktach sprzedaży, jak i prowadząc dialog z interesariuszami. Istnieje wiele publikacji w tym obszarze, które pozwolą Ci dowiedzieć się więcej na temat naszego zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju.

Dobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt

Dbałość o dobrostan zwierząt w łańcuchu dostaw to dla Lidl Polska ważne wyzwanie. Kierując się mottem „W trosce o lepsze jutro”, opowiadamy się za ciągłym podnoszeniem standardów hodowli poszczególnych gatunków zwierząt oraz stosujemy procedury odpowiedzialnego i zrównoważonego zakupu produktów odzwierzęcych.

Way To Go

Way to go, kobieta zbierająca kawę

Lidl w swoich łańcuchach dostaw bierze odpowiedzialność za ludzi. Oferta marki własnej Way To Go odzwierciedla nasze zaangażowanie w tym obszarze. Przekłada się również na lepsze dochody rolników, zapewniając im możliwości szkoleniowe, zwiększa równość płci oraz poziom transparentności. Podczas gdy konwencjonalna uprawa wielu surowców krytycznych ledwie zapewnia godne wynagrodzenie, Lidl i jego produkty Way To Go we współpracy z Fairtrade przyczyniają się w dłuższej perspektywie do zapewnienia producentom odpowiedniego dochodu. Jako firma odpowiedzialna społecznie nadal rozwijamy i poszerzamy to zaangażowanie, dzięki czemu jeszcze większa liczba osób w naszych łańcuchach dostaw będzie mogła czerpać korzyści ze sprawiedliwego handlu. Nasi klienci mogą dokonać trwałej zmiany, decydując się na zakup produktów Way To Go.

 

Trzy kluczowe filary koncepcji „Way To Go”:

Gwarancja wyższych dochodów
Fairtrade zapewnia producentom minimalne ceny oraz premie zgodnie ze standardami sprawiedliwego handlu. Dodatkowo Lidl wspiera lokalnych dostawców, wypłacając premie oraz finansując projekty społeczne i szkoleniowe, które w dłuższej perspektywie stanowią wkład w osiąganie dochodów na życie. 
 
Wzmacnianie pozycji rolników
Dopłaty służą m.in. finansowaniu ofert szkoleniowych i projektów dywersyfikacji dochodów.

Wspieranie równości płci 
Dodatkowa premia od Lidl wspiera płatności gotówkowe i umożliwia organizację szkoleń – szczególnie dla kobiet.
 

Procacao – projekt Lidla na rzecz zrównoważonej uprawy kakao

Procacao – projekt Lidla na rzecz zrównoważonej uprawy kakao

Firma Lidl utworzyła ośrodek szkoleniowy PROCACAO dla rolników posiadających małe gospodarstwa na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Plantatorzy poznają tam przyjazne środowisku i nowoczesne techniki uprawy kakao, które pomogą w zwiększeniu zbiorów. Dzięki temu rolnicy będą mogli rozwijać swoje gospodarstwa przy jednoczesnym zachowaniu bioróżnorodności środowiska.

Realizując projekt PROCACAO, Lidl potwierdza, że rolnictwo i ochrona środowiska mogą iść ze sobą w parze. Podstawą długoterminowej uprawy i zbioru surowców do produkcji żywności jest funkcjonujący ekosystem, który należy chronić. Dlatego Lidl już w 2012 roku opracował strategię zrównoważonego rozwoju, w ramach której koncentruje się na łańcuchu wartości i jego poszczególnych elementach. Ośrodek szkoleniowy PROCACAO powstał we współpracy z GIZ (Niemieckie Towarzystwo na Rzecz Współpracy Międzynarodowej) i ANADER (Krajowa Agencja do Spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich). Ośrodek ten jest niezależny finansowo, a uczestnicy kursu mogą dzielić się zdobytą wiedzą z pracownikami na własnych plantacjach kakao.

EKOLOGICZNA PRODUKCJA TEKSTYLIÓW – LIDL REALIZUJE PROGRAM SZKOLENIOWY DLA SWOICH DOSTAWCÓW

PURE project

Lidl konsekwentnie dąży do poprawy warunków pracy i życia pracowników zajmujących się produkcją artykułów marek własnych. Jednym z założeń tego projektu jest również dążenie do wprowadzenia zrównoważonych i bardziej przyjaznych środowisku naturalnemu procesów produkcyjnych. Właśnie dlatego firma Lidl realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)) projekt treningowy „PURE”. Program ma na celu zwiększenie świadomości bezpośrednich partnerów sieci Lidl oraz przekazanie wiedzy, która umożliwia im samodzielne wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska w zakładach produkcyjnych.

Program zakłada osiągnięcie trzech celów:

1.            wsparcie pracowników produkcyjnych w zakresie bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi;

2.            wdrożenie działań mających na celu redukcję zużycia zasobów i energii;

3.            optymalizację gospodarki odpadami i ściekami.

Zobowiązanie w zakresie redukcji zużycia plastiku

Zobowiązanie w zakresie redukcji zużycia plastiku

W Lidlu wiemy, że każda plastikowa torba, butelka czy słomka ma znaczenie – bo na całym świecie są ich miliardy. Dlatego ograniczamy ilość plastiku w opakowaniach naszych produktów.

Tylko w samym 2019 roku obniżymy zużycie plastiku o ponad 800 ton (zredukowana waga plastiku prognozowana na rok 2019 na podstawie danych odsprzedażowych z okresu styczeń – grudzień 2018).

Myślimy odpowiedzialnie i długoterminowo – zrobiliśmy pierwszy krok, a jeszcze więcej przed nami. Stawiając sobie kolejne konkretne cele w trosce o ekologię i przyszłość naszej planety.

Jak należy postępować z elektroodpadami?

Jak należy postępować z elektroodpadami?

W trosce o środowisko naturalne Lidl Polska wspólnie z Electro System oraz Remondis podpowiadają jak należy postępować z elektroodpadami. Klienci, którzy chcą rozstać się ze starymi, nieużywanymi sprzętami elektrycznymi i elektronicznymi mają 4 możliwości postępowania:

-zlecenie odbioru elektroodpadów specjalistycznej firmie,

-oddanie starego sprzętu przy zakupie nowego (np. „toster za toster" lub "tego samego rodzaju") w sklepie lub w miejscu dostawy,

-oddanie elektroodpadów w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),

-przekazanie elektroodpadów do utylizacji w serwisie (jeżeli jego naprawa nie jest możliwa lub zbyt kosztowna).

Zachęcamy do obejrzenia materiału edukacyjnego na ten temat.