Caritas Polska

Caritas Polska

 

„Z Lidlem współpracujemy już od wielu lat. Jest ważnym partnerem realizowanych przez nas projektów, zarówno tych bardzo namacalnych, mających na celu pomoc doraźną osobom najbardziej potrzebującym, jak też tych misyjno-edukacyjnych, mających nas nauczyć szacunku do pożywienia, jak też uwrażliwić na problemy ekologiczne”.

Ks. Marcin Iżycki

Dyrektor Caritas Polska

 

Nasza współpraca z Caritas Polska obejmuje nie tylko zbiórki żywności, ale także wiele innych, ważnych społecznie akcji:

 

Tornister pełen uśmiechów

Byliśmy partnerem strategicznym akcji „Tornister pełen uśmiechów” – akcja ta stawiała sobie za cel wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. W jej ramach zebrano fundusze na zakup i wyposażenie kilkudziesięciu tysięcy wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci i młodzieży w Polsce oraz zakup i przekazanie gotowych wyprawek szkolnych.

Wakacyjna Akcja Caritas

Aktywnie wspieraliśmy „Wakacyjną Akcję Caritas” – zaangażowaliśmy się w tę inicjatywę, ponieważ dała ona możliwość wakacyjnego wypoczynku blisko 30 000 dzieci w ciągu roku. W ramach tej akcji udane wakacje miały dzieci z Polski oraz przyjeżdżające do naszego kraju dzieci polonijne, m.in. z Białorusi, Ukrainy oraz Litwy.

Modernizacja jadłodajni Caritas

Modernizacja jadłodajni Caritas – od 2018 roku wspieramy renowację i wyposażenie jadłodajni prowadzonych przez Caritas Polska z myślą o osobach bezdomnych i będących w trudnej sytuacji życiowej.

Ekologiczne przebudzenie

„Ekologiczne przebudzenie” ‑ pomogliśmy w organizacji i przygotowaniu pod względem merytorycznym międzynarodowej konferencji „Ekologiczne przebudzenie”, którą Caritas Polska zorganizowała w czterech miastach Polski w październiku 2018 r. Wydarzenie to nawiązywało do encykliki „Laudato si’”, którą papież Franciszek poświęcił tematyce zmian klimatycznych oraz wyzwaniom zrównoważonego rozwoju. W konferencji wzięły udział setki młodych ludzi z wielu krajów –wolontariuszy, aktywistów i pasjonatów tematyki ochrony środowiska.

Zbiórki żywności

Zbiórki żywności odbywają się dwa razy w roku – przed Wielkanocą oraz Bożym Narodzeniem. W każdym sklepie objętym zbiórką znajduje się oznakowany kosz na żywność, ustawiony za linią kas, a komunikaty w systemie nagłośnienia przypominają o możliwości wsparcia osób potrzebujących. Wierzymy, że dzięki przekazanym produktom obdarowani będą mieli spokojne i radosne święta.

Świece Caritas

W szczególnym czasie świąt Bożego Narodzenia wspieramy Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W wybranych sklepach przy kasach oferujemy świece Caritas, a zysk ze sprzedaży zostanie przekazany na realizację projektów dla dzieci znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to nadzieja na lepszy los dla tysięcy dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Akcja została zapoczątkowana przez Caritas Polska w 1994 r. Co roku, podczas adwentu, świece są rozprowadzane w parafiach w całym kraju. Idea nawiązuje do pustego miejsca przy stole wigilijnym. Światło świecy ma przypominać nam o tych, którzy nas potrzebują.