Współpraca z Fundacją Labrador

Współpraca z Fundacją Labrador

 

Sieć Lidl Polska rozpoczęła współpracę z Fundacją na rzecz Osób Niewidomych „Labrador – Pies Przewodnik”, w ramach której sfinansuje m.in. szkolenie psów asystujących.
Po intensywnym szkoleniu zostaną one bezpłatnie przekazane beneficjentom Fundacji. Oprócz tego, pracownicy sieci Lidl Polska zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi osób, którym podczas zakupów towarzyszą psy asystujące.

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych „Labrador – Pies Przewodnik” pomaga osobom niewidomym i niedowidzącym w nabieraniu szerszych kompetencji społecznych oraz pracowniczych. Psy asystujące bywają nazywane oczami niewidomego, jednak aby mogły pełnić tę funkcję niezbędne jest długie szkolenie. Młode psy do ok. 18 miesiąca życia przebywają w domach wolontariuszy, którzy uczą ich szeroko rozumianego posłuszeństwa i prowadzą proces socjalizacji. Po tym czasie czworonogi przechodzą właściwe, półroczne szkolenie na psa-przewodnika. Do końca życia pozostają podopiecznymi Fundacji, która zapewnia im również właściwą opiekę, gdy nie mogą już pełnić swojej roli.

Lidl Polska w pełni popiera misję fundacji, jaką jest wspieranie jakości życia osób niewidomych i niedowidzących, dlatego sieć sfinansowała m.in. pełne profesjonalne przeszkolenie psów asystujących. Dodatkowo, Lidl Polska będzie szkolił swoich pracowników z zakresu obsługi osób, którym towarzyszą psy asystujące.

Społeczne zaangażowanie Lidl Polska

Lidl Polska nieustannie podejmuje działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Z myślą o komforcie osób ze spektrum autyzmu, jak i ich rodzin oraz opiekunów, we wszystkich sklepach sieci funkcjonują tzw. „ciche godziny”. Inicjatywa została opracowana przy współpracy z Fundacją JiM, która wspiera osoby ze spektrum autyzmu i ich bliskich.

W każde piątki od 8:00 do 10:00 oraz w soboty od 19:00 do 21:00 we wszystkich sklepach Lidl Polska jest wyciszona muzyka oraz komunikaty w systemie nagłośnienia. Klienci deklarujący, że są osobami ze spektrum autyzmu, bez weryfikacji są obsługiwani poza kolejnością w tzw. kasach pierwszeństwa (jest to zazwyczaj kasa nr 1). Sieć prosi także wszystkich klientów, aby wykazali się zrozumieniem, jak i cierpliwością w stosunku do osób uprzywilejowanych do korzystania z kas pierwszeństwa. Dla większości klientów są to ledwo zauważalne zmiany. Natomiast dla osób ze spektrum autyzmu mogą stanowić istotne udogodnienie.

Lidl Polska od początku swojego funkcjonowania wspiera także fundacje skupiające się na pomocy potrzebującym, wierząc w ich misję. Już od 13 lat kontynuuje współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, działa również na rzecz Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Fundacji Mam Marzenie, Fundacji Instytutu Matki i Dziecka, Fundacji Anny Wierskiej Drużyna Szpiku, Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko, Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii oraz Fundacji JiM. Angażując swoich pracowników w różnego rodzaju szkolenia, sieć chce rozwinąć sieć porozumienia dla potrzeb swoich klientów. Swoją pomoc Lidl zaoferował również uchodźcom z Ukrainy – wraz z siecią Kaufland w ramach Grupy Schwarz przeznaczył na pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętych wojną oraz kryzysem uchodźczym m.in. aż 47 000 000 złotych.

Klienci Lidl Polska zauważają i doceniają działania sieci zwiększające komfort klientów oraz te z zakresu społecznej odpowiedzialności. Lidl Polska od lat zdobywa nagrodę Gwiazda Jakości Obsługi, która przyznawana się na podstawie poziomu zadowolenia i satysfakcji klientów w całej Polsce. W ramach programu Gwiazda Jakości Obsługi konsumenci oceniają pięć obszarów: wygląd miejsca obsługi, zachowanie personelu, wiedza i kompetencje personelu, czas i organizacja obsługi oraz oferta, cena, asortyment.