Nutri Score

Co oznacza Nutri Score?

Co oznacza Nutri Score?

Nutri-Score jest uproszczonym systemem oznakowania dostarczający konsumentowi ogólnej oceny wartości żywieniowej produktu spożywczego. Jest to system dodatkowy i dobrowolny.

Logo Nutri-Score umieszczane jest w przedniej części opakowania. Ma ono postać dobrze widocznej 5-stopniowej skali barw, od ciemnozielonego – A do ciemnopomarańczowego (lub czerwonego) – E.

Produkty oznaczone kolorem zielonym to produkty o wyższej wartości odżywczej, natomiast produkty oznaczone kolorem ciemnopomarańczowym (czy czerwonym) to produkty zawierające większą ilość składników, które powinny być ograniczane w codziennej diecie (tłuszcze nasycone, cukier, sól).

Celem tego oznakowania jest ułatwienie klientom podjęcia świadomej decyzji zakupowej w oparciu o uproszczone informacje oraz obiektywnego porównania w ramach tej samej grupy produktów, co stanowi istotną wskazówkę przy zakupie żywności. Należy jednak pamiętać, że system ten nie uwzględnia indywidualnych potrzeb konsumentów.

 Algorytm obliczania Nutri-Score został opracowany przez zespół międzynarodowych, niezależnych  naukowców i badaczy. Choć został on oficjalnie uznany w wielu krajach UE, nie został powszechnie zaakceptowany.

W jaki sposób obliczany jest wynik Nutri-Score?
Wynik Nutri-Score obliczany jest poprzez porównanie wartości energetycznej i zawartości składników niekorzystnych z perspektywy fizjologii żywienia z poziomem korzystnych składników odżywczych. Korzystne składniki odżywcze to błonnik, białko oraz zawartość warzyw, owoców, orzechów, nasion roślin strączkowych i niektórych olejów jadalnych. Do niekorzystnych elementów system zalicza wysoką kaloryczność oraz zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych, cukrów i soli.

Ocena Nutri-Score danego produktu jest oceną jego wartości odżywczej w przeliczeniu na 100 g lub 100 ml.

  

Korzystne składniki

Niekorzystne składniki

Błonnik

Cukry

Białko

Sól

Owoce / warzywa

Kwasy tłuszczowe nasycone

Nasiona roślin strączkowych/orzechy

Wartość energetyczna

Wybrane oleje

 

 

W celu wzajemnego zrównoważenia tych składników są one oceniane za pomocą odpowiedniej punktacji. Końcowy wynik wyliczany jest za pomocą naukowo opracowanego algorytmu. Jeśli przeważają składniki korzystne, uzyskiwany jest niski wynik całkowity, który jest klasyfikowany jako ciemnozielony A lub jasnozielony B. Im więcej składników niekorzystnych, tym wyższy wynik całkowity, co powoduje przesunięcie klasyfikacji w prawo na skali kolorów w kierunku ciemnopomarańczowego (czy czerwonego) E.

Stałe produkty spożywcze (punkty)Napoje (punkty)Symbol
- 1Woda mineralnaA
od 0 do 2 1B
od 3 do 10od 2 do 5C
od 11 do 18od 6 do 9D
1910E

Taka ocena nie ma na celu zaklasyfikowania żywności do grupy „zła” lub „dobra”, nie świadczy także o tym, czy dany produkt jest zdrowy lub niezdrowy. System ma pomóc w zachowaniu odpowiedniej równowagi żywieniowej, poprzez edukację konsumenta i częstsze sięganie po produkty o pozytywnej ocenie. Nutri-Score umożliwia dokonanie korzystniejszego – z perspektywy fizjologii żywienia – wyboru w ramach tej samej grupy produktów, co stanowi istotną wskazówkę przy zakupie żywności (np. wybierając między dwoma rodzajami płatków śniadaniowych, z których jeden uzyskał ocenę A na skali, a drugi np. C).

Przykładowe wyliczenie dla niskotłuszczowego jogurtu:

 Wartość odżywcza/100 gPunkty wg algorytmu Nutri-Score
Wartość energetyczna (kJ)2640
Kwasy tłuszczowe nasycone (g)

1,1

 
1
Cukry (g)6,51
Sód (mg)480
Owoce/warzywa (%)00
Błonnik (g)0,10
Białko (g)5,53

Suma niekorzystnych wartości odżywczych = punkty N = 0 + 1 + 1 + 0 = 2
Suma korzystnych wartości odżywczych = punkty P = 0 + 0 + 3 = 3
W tym przypadku (suma punktów N niższa od 11) stosuje się następujący wzór:
Nutri-Score = punkty N − punkty P = 2 − 3 = −1
Z wynikiem Nutri-Score na poziomie – 1 jogurt zaliczany jest do kategorii A.
 

OSTRZEŻENIE: system Nutri-Score został opracowany na podstawie algorytmu i ocen naukowych, które nie są powszechnie uznawane. System nie uwzględnia indywidualnych potrzeb konsumentów.