Raport zrównoważonego rozwoju

Raport zrównoważonego rozwoju

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU LIDL POLSKA ZA LATA 2021-2022

W trzecim Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za lata obrotowe 2021–2022, przygotowanym zgodnie ze standardami GRI, Lidl Polska podsumowuje rezultaty działań w zakresie sześciu filarów swojej strategii CSR. Są to: ochrona klimatu, poszanowanie bioróżnorodności, ochrona zasobów naturalnych, uczciwe działanie, promowanie zdrowia oraz angażowanie interesariuszy w dialog o zrównoważonym rozwoju. Odpowiedzialność firmy nie kończy się na kształtowaniu asortymentu czy przeciwdziałaniu marnowania zasobów. Zrównoważony łańcuch dostaw, ekologiczne rozwiązania w budownictwie, ochrona bioróżnorodności, gospodarka obiegu zamkniętego, współpraca z organizacjami pozarządowymi, akcje edukacyjne dla klientów, działalność charytatywna – to jedynie przykłady działań podejmowanych przez Lidl Polska na co dzień. 

Raport Zrównoważonego Rozwoju Lidl Polska za lata 2019-2021

W drugim raporcie przygotowanym według standardu GRI, przedstawiamy całościowy wpływ naszej firmy na społeczeństwo i środowisko (od pola do stołu). Koncentrujemy się na tematach wyłonionych w procesie analizy wpływu Lidl na otoczenie oraz badań opinii interesariuszy. Prezentujemy w jaki sposób prowadzona przez nas działalność wpływa na ważne obszary, takie jak: zasoby i rolnictwo, przetwarzanie i łańcuch dostaw oraz klienci i społeczeństwo. Zrównoważony łańcuch dostaw, ekologiczne rozwiązania w budownictwie, odpowiedzialne korzystanie z zasobów, ochrona bioróżnorodności, gospodarka obiegu zamkniętego, współpraca z organizacjami pozarządowymi, akcje edukacyjne dla klientów, działalność charytatywna – to tylko niektóre z tematów opisanych w raporcie.

Raport ten jest wynikiem wielomiesięcznej pracy licznego zespołu pracowników Lidl Polska oraz zaangażowania szerokiego grona osób z naszego otoczenia społecznego i biznesowego, za które serdecznie dziękujemy.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Lidl Polska za lata 2017-2019

Zapraszamy do lektury pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju Lidl Polska. Podsumowujemy w nim działalność naszej firmy w dwóch ostatnich latach obrotowych: od 1 marca 2017r. do 28 lutego 2019 r. W raporcie skupiamy się na najważniejszych działaniach wynikających z naszego podejścia do celów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w tym okresie. Jeżeli nawiązujemy do działań lub wyników spoza okresu 03.2017 r. – 02.2019 r., każdorazowo zaznaczamy to w treści raportu. Dotyczy to m.in. naszych celów na przyszłość, które są ważne zarówno dla nas, jak i dla naszych interesariuszy. Raport ten jest wynikiem wielomiesięcznej pracy licznego zespołu pracowników Lidl Polska oraz zaangażowania szerokiego grona osób z naszego otoczenia społecznego i biznesowego, za które serdecznie dziękujemy.