Elektrownie słoneczne i turbiny wiatrowe

Strategia klimatyczna

Zmiana klimatu stanowi jeden z największych współczesnych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Lidl Polska poprzez opracowanie strategii klimatycznej oraz konkretnych celów klimatycznych, które opierają się na metodologii Science Based Targets, stawia teraz kolejny ważny krok w swoich wysiłkach na rzecz ochrony klimatu. Oznacza to, że Lidl wnosi istotny wkład w osiągnięcie celu paryskiego porozumienia klimatycznego, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Określamy własne cele klimatyczne w oparciu o podstawy naukowe

Ustaliliśmy cel na poziomie 1,5°C dla naszych emisji z zakresu 1 i 2 w oparciu o metodologię SBTi.

Inicjujemy działania mające na celu ograniczenie emisji CO2 w naszej działalności operacyjnej oraz łańcuchach dostaw

Stosujemy podejście trzyetapowe: unikamy emisji, następnie je redukujemy, a na końcu kompensujemy - jeżeli dwa pierwsze kroki nie są możliwe.

Analizujemy naszą emisję CO2

Rejestrujemy wszystkie emisje gazów cieplarnianych, które występują w całym łańcuchu wartości.

Naukowe cele klimatyczne jako podstawa działań klimatycznych Lidla

W sierpniu 2020 roku Grupa Schwarz, której Lidl Polska jest częścią, w imieniu wszystkich swoich spółek zobowiązała się do realizacji inicjatywy Naukowych Celów Klimatycznych (Science Based Targets) i tym samym do sformułowania własnych celów SBT.

Zdefiniowano własne konkretne plany i działania, na podstawie swojego istniejącego śladu węglowego dla wszystkich spółek, dążąc do ciągłej redukcji emisji CO2 w działalności operacyjnej oraz w łańcuchu dostaw. Zgodnie z międzynarodową strategią klimatyczną, Lidl Polska stosuje podejście polegające na tym, że najpierw unika emisji, następnie ją redukuje, a na końcu kompensuje, gdy nie ma innych możliwości.

Do 2030 r. Lidl zamierza zredukować swoje emisje operacyjne we wszystkich krajach obecności marki o 80% (w porównaniu z 2019 r.).

Aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne, Lidl Polska opracował w ramach swojej strategii klimatycznej plan działania - dotyczy on zarówno emisji pośrednich, które występują w łańcuchach dostaw firmy, jak i emisji bezpośrednich, które powstają we własnych sklepach i obiektach Lidl.

Dlatego też sieć Lidl Polska zachęca swoich dostawców do zmniejszenia własnych emisji. Sieć będzie przekonywać do zmian przede wszystkim tych dostawców, którzy odpowiadają za 75% emisji z tzw. zakresu 3, aby do 2026 roku ustalili swój własny cel klimatyczny zgodnie z kryteriami inicjatywy Science Based Targets. Zakres 3 to pośrednia emisja gazów cieplarnianych na etapie produkcji i dystrybucji w obrębie łańcucha wartości firmy Lidl, która powstaje w wyniku: zakupu towarów i usług, emisji związanych z paliwami i energią, transportu (upstream), odpadów operacyjnych, delegacji, dojazdów pracowników, transportu (downstream), użytkowania sprzedawanych produktów, odzyskiwania sprzedanych produktów (zgodnie z protokołem GHG – który stanowi standard rozliczeń i sprawozdawczości korporacyjnej).

Dzięki tym działaniom wspieramy redukcję emisji CO2

  • Zrównoważony asortyment to bardzo istotne zagadnienie z punktu widzenia sieci handlowych, ale także klientów. Okazuje się, że to również ogromna szansa na zwiększanie neutralności klimatycznej. W ramach strategii zrównoważonego rozwoju Lidl Polska podejmujemy liczne działania w zakresie asortymentu. Jednym z nich jest wprowadzenie produktów neutralnych dla klimatu.
  • Wprowadzenie do sprzedaży produktów neutralnych dla klimatu to natychmiastowa kompensacja emisji CO2, która powstaje w wyniku uprawy, produkcji, transportu i utylizacji. W tym celu Lidl wspiera certyfikowane projekty ochrony klimatu z pozytywnymi społecznymi efektami, jak np. ponowne zalesianie w Ugandzie, czysta woda pitna w Erytrei i energia słoneczna w Indiach. W przyszłości firma będzie sprawdzać, w jaki sposób można długoterminowo uniknąć, zredukować lub skompensować emisję CO2 w łańcuchu dostaw i w ten sposób stopniowo oferować kolejne produkty neutralne dla klimatu.
  • Lidl Polska od wielu lat angażuje się w zrównoważone zarządzanie energią, by optymalizować procesy swojej działalności oraz zmniejszać wpływ na środowisko naturalne. Pod koniec minionego roku w naszej sieci przeprowadzony został audyt, który zakończył się przyznaniem certyfikatu ISO 50001 stanowiącego międzynarodowy standard zarządzania energią. To prestiżowe wyróżnienie jest zwieńczeniem wielomiesięcznych przygotowań całego zespołu – przeprowadzono liczne szkolenia dotyczące świadomego korzystania z energii dla wszystkich pracowników firmy, skontrolowano ponad 700 sklepów, 11 centrów dystrybucyjnych i centralę oraz zoptymalizowano procesy pozyskiwania danych o zużyciu energii w obiektach Lidl Polska.
  • Zgodnie z przyświecającą naszej firmie ideą „W trosce o lepsze jutro” w sklepach Lidl Polska stosujemy ekologiczne rozwiązania, takie jak odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, wykorzystywany w celu ogrzewania obiektu, rekuperację, pełne energooszczędne oświetlenie LED – zarówno wewnątrz obiektu jak i na parkingu, wraz ze sterowaniem oświetleniem mającym na celu optymalizację jego zużycia. Rozwiązania te mają za zadanie zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Lidl, co w konsekwencji przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Flagowym projektem, stosowanym powszechnie od wielu lat są pompy ciepła jako odnawialne źródło energii. Co więcej, od tego roku wszystkie nowo wybudowane sklepy, posiadają instalację fotowoltaiczną, a dodatkowo zostanie ona zainstalowana w aż 60 istniejących już placówkach, co oznacza, że w 2021 roku Lidl Polska osiągnie liczbę ponad 120 obiektów z takim rozwiązaniem.
  • Warto także dodać, że obok naszych wybranych sklepów stworzyliśmy łąki kwietne. Pierwsze efekty tych działań widać już przy obiektach Lidl Polska w Lublinie, Wrocławiu, Opolu Lubelskim, Ustroniu Morskim, Swarzędzu oraz Warszawie. Łąki kwietne nie tylko cieszą oko różnorodnością roślin i pełnią barw, ale przede wszystkim stanowią cenne otoczenie dla pszczół, motyli i innych owadów. Te posadzone są niemal identyczne jak naturalne. Wierzymy, że w ten sposób zainspirujemy inne podmioty na rynku do tworzenia łąk i wspierania bioróżnorodności, która ma wpływ na ochronę klimatu.