Polityki zakupowe

Polityki zakupowe

Polityka zakupowa - olej z nasion palmy

Promowanie wolności zrzeszania się w naszych łańcuchach dostaw

Promowanie równości płci w naszych łańcuchach dostaw

Promowanie działalności rolników małorolnych w naszych łańcuchach dostaw

Polityka zakupowa - Prawa człowieka w naszych łańcuchach dostaw

Polityka zakupowa - Równość płci w łańcuchu dostaw

Polityka zakupowa dla łańcuchów dostaw wolnych od wylesiania i konwersji ekosystemów

Raport wpływu sieci Lidl Polska na krajową gospodarkę w 2020 roku

Polityka zakupowa - Prawa człowieka w łańcuchu dostaw

Polityka wodna w sektorze zakupów towarów handlowych

Kodeks Etyczny Grupy Schwarz dla partnerów biznesowych

Polityka zakupowa - mikroplastik

Deklaracja Grupy Schwarz w zakresie przestrzegania praw człowieka

Polityka zakupowa - Świadome odżywianie

Polityka zakupowa - jaja

58% świeżych jaj sprzedawanych w naszych sklepach stanowią jaja z chowu zrównoważonego (28% z chowu ściółkowego, 22% z wolnego wybiegu oraz 8% z chowu ekologicznego).*

99% produktów gotowych marki własnej zawierających jaja stanowią jaja z chowu zrównoważonego (ściółkowego, wolnego wybiegu oraz ekologicznego).**

*Udział procentowy sprzedaży zrównoważonych jaj świeżych w sprzedaży jaj świeżych ogółem.

**Udział procentowy produktów gotowych marki własnej zawierających jaja z chowu zrównoważonego w produktach gotowych marki własnej zawierających jaja.

Stan na 12.02.2024

Polityka zakupowa - kwiaty, rośliny

Polityka zakupowa - ryby, skorupiaki i ich przetwory

Polityka zakupowa - produkty marek własnych zawierające celulozę

Polityka zakupowa - świeże warzywa i owoce

Polityka zakupowa - ograniczenie materiałów opakowaniowych i przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Zasada należytej staranności w procesie zaopatrywania w towary